Prof. Dr. Rolph E. van der Hoeven is hoogleraar Werkgelegenheid en Ontwikkelingseconomie aan het Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag en lid van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV), Commissie Ontwikkelingssamenwerking.

Professionele achtergrond
Rolph van der Hoeven was lange tijd (1974-2008) werkzaam bij de Verenigde Naties (Internationale Arbeids Organisatie en UNICEF) in Afrika, New York en Genéve. Meest recent als directeur voor Policy Coherence bij de Internationale Arbeids Organisatie. Van 2001 tot 2004 was hij ook manager van het secretariaat van de World Commission on the Social Dimensions of Globalization, die wordt voorgezeten door de presidenten van Finland en Tanzania.

Rolph van der Hoeven studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam en is gepromoveerd op economische modelbouw in Kenia aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Hij heeft veel internationale wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.

Persoonlijk motto
”Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius – and a lot of courage – to move in the opposite direction” – Albert Einstein

Wetenschap