Ruud Lubbers

Ruud Lubbers is Minister van Staat, een actief lid van de Earth Charter Commission en erevoorzitter van de Raad van de Rotterdam Climate Initiative. Hij is de voormalige minister-president van Nederland en was een van de initiatiefnemers van de Worldconnectors.

Professionele achtergrond
Ruud Lubbers heeft drie termen als de minister-president van Nederland gediend (1982-1994) en was tevens minister van Economische Zaken. Daarvoor was hij hoogleraar Globalisering aan de Katholieke Universiteit Brabant en gastdocent aan de Kennedy School for Government aan de Harvard University in de VS. Tevens was hij onder meer Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen en initiatiefnemer van de Earth Charter.

Persoonlijke motto
To handle the great challenges and responsibilities we have towards the Earth and to counter the negative globalisation trends, we can make full use of the Earth Charter. The civil society of the globalising world, ”we the people” need a constitution – a document describing the values to be respected and to be pursued. The Earth Charter gives us a holistic, comprehensive, inclusive constitution.

Politiek