Sandra Rottenberg werkt als onafhankelijk programmamaker, moderator en adviseur. Zij treedt op als voorzitter en organisator voor debatten op het gebied van wetenschap, globalisering, ontwikkelingssamenwerking, ruimtelijke ordening, landbouw, milieu, emancipatie, integratie en sociale cohesie.

Professionele achtergrond
Sandra begon haar carrière als theaterproducent en werkte sindsdien als zelfstandig programmamaker voor televisie en radio en voor culturele, politieke en wetenschappelijke organisaties. Zij was tot 2015 twaalf jaar lang producent en hoofdredacteur van De Globaliseringslezing; zij heeft ruim 30 jaar ervaring als voorzitter en discussieleider van alle mogelijke conferenties en bijeenkomsten en als bestuurder en initiatiefnemer van ideële organisaties. Haar werk staat altijd in dienst van de publieke zaak; het verbinden van mensen, ideeën en organisaties is daarbij de rode draad.

Persoonlijk motto
Doe iets!

Media en publiciteit