Verbintenis Earth Charter Vrienden

Het netwerk van Earth Charter Vrienden is in 2013 van start gegaan, als onderdeel van Earth Charter Nederland en in nauwe verbinding met Earth Charter Internationaal. Een initiatief van wijlen Earth Charter Commissioner Ruud Lubbers. Begonnen met 13 vrienden in 2013, anno juni 2020 staat de teller op 60. We zijn verheugd dat Earth Charter Commissioner Awraham Soetendorp nog altijd in ons midden is. Zie wie zich momenteel heeft verbonden als Earth Charter Vrienden.

Vrienden van het 1e uur droegen nieuwe, vooral jongere vrienden voor. En zo groeide het netwerk langzaam maar zeker, onder coördinatie van Alide Roerink in samenspraak met Ignaz Anderson (tot voor kort directeur van de Iona Stichting waar Earth Charter Nederland tot augustus 2019 haar thuisbasis had).

Het komt steeds vaker voor dat mensen met enthousiasme over het Earth Charter zichzelf melden met de vraag of ze kunnen aansluiten. Een andere nieuwe ontwikkeling is de oprichting van Stichting SBI-Earth Charter Nederland, waarmee het Earth Charter netwerk in Nederland met ingang van augustus 2019 een juridische basis heeft gekregen én een nieuwe thuisbasis: Landgoed Zonheuvel in Doorn. Het bestuur onder voorzitterschap van Jan Pronk (Earth Charter International Advisor, voormalig bewindspersoon voor Ontwikkelingssamenwerking en Milieu en nog veel meer) heeft zich ervoor uitgesproken het netwerk van Earth Charter Vrienden actief uit te gaan breiden. Een goed moment om helderheid te geven over wat Earth Charter Vrienden kunnen verwachten van Earth Charter Nederland en wat van Earth Charter Vrienden kan worden verwacht.

Wie zijn de Earth Charter Vrienden?

 • Personen die enthousiast zijn over het Earth Charter en dit kenbaar en zichtbaar willen maken met foto en profieltekst op de website van Earth Charter Nederland;
 • Personen die het Earth Charter willen uitdragen en toepassen in eigen sfeer van invloed;
 • Personen die ervoor open staan Earth Charter Vrienden te ontmoeten, kennis uit te wisselen, elkaar te inspireren en onderling versterken.

Wat mag je verwachten als Earth Charter Vriend?  

 • Toegang tot het kleurrijke netwerk van Earth Charter Vrienden – als onderdeel van Earth Charter Nederland en Earth Charter Internationaal;
 • Zichtbaarheid op de website van Earth Charter Nederland en andere Earth Charter communicatiekanalen;
 • Uitnodigingen voor (besloten) Earth Charter Vrienden bijeenkomsten (ca. 2 per jaar) met als doel kennisuitwisseling en versterking van ieders inzet en impact – zonder kosten;
 • Uitnodiging voor de (open) jaarlijkse viering van Earth Charter Day, zonder kosten of tegen gereduceerd tarief;
 • Updates over toekomstige events, projecten en publicaties via o.a. de Earth Charter Nieuwsbrief;
 • Onderlinge versterking van inzet en resultaten via Earth Charter contacten, samenwerkingspartners, mediakanalen en bijeenkomsten;
 • Support bij jouw inspanningen het Earth Charter uit te dragen in je eigen sfeer van invloed. Bijvoorbeeld met een inspirerende film, format voor presentaties en relevante informatie.

 

Wat verwachten wij van jou als Earth Charter Vriend?

 • Uitdragen van je enthousiasme over het Earth Charter in jouw sfeer van invloed. Bijvoorbeeld door het Earth Charter logo zichtbaar op te nemen in je digitale handtekening, op je website. Of door expliciet gebruik te maken van het Earth Charter in presentaties, speeches en activiteiten;
 • Bijwonen Earth Charter Vrienden bijeenkomsten;
 • Op toerbeurt hosten van één van de Earth Charter Vrienden bijeenkomsten. Dit houdt in dat je de vrienden bij jou op locatie ontvangt, een dilemma of uitdaging voorlegt om zo de denkkracht en het netwerk van Earth Charter Vrienden in te zetten;
 • Bereidheid tot een jaarlijkse financiële bijdrage. Het gaat niet om een formele lidmaatschapsbijdrage maar om een jaarlijkse bekrachtiging van de verbintenis aan Earth Charter Vrienden, waarmee je tevens de activiteiten van Earth Charter Nederland mogelijk maakt. Bij het verzoek om een financiële bijdrage houden we rekening met je draagkracht, als volgt:

€ 0  voor degenen die door omstandigheden niet financieel kunnen bijdragen en daarover contact hebben opgenomen;

€ 20 per jaar voor studerenden;

€ 10 per maand (€ 120 per jaar) voor ‘lagere’ inkomensgroep;

€ 20 per maand (€ 240 per jaar) voor ‘midden’ inkomensgroep;

€ 500 voor hogere inkomensgroep en degenen die via de organisatie bijdragen.

Aanvullende kansen voor samenwerking  

Bovenstaande wederzijdse verwachtingen vormen de basis voor de Earth Charter vriendschap. Aanvullend daarop kan de vriendschap hechter zijn.

Earth Charter Vrienden die daarvoor belangstelling hebben kunnen een rol spelen bij andere activiteiten van Earth Charter Nederland of Earth Charter Internationaal. Bijvoorbeeld als spreker of inspirator tijdens de jaarlijkse viering van Earth Charter Day, voor het Earth Charter jongeren leiderschapsprogramma of lesprogramma’s over het Earth Charter.

Ook zijn er initiatieven gestart of gedragen door Earth Charter vrienden, waarbij het Earth Charter inspiratiebron is en het Earth Charter een rol speelt. Voorbeelden zijn het Lab voor Toekomstige Generaties (samenwerkingsproject met Vereniging Worldconnectors), Global Goals Accelerator en sinds kort ook De Aarde Delen.

Interesse? Welkom met je bericht aan:      

[email protected]

 

Stichting SBI-Earth Charter Nederland 

Landgoed Zonheuvel

Amersfoortseweg 98

3941 EP Doorn

www.earthcharter.nl

KvK nummer: 75406721
RSIN: 860271158

Bankrekeningnummer: NL44TRIO0320046478
BIC: TRIONL2U