Arjen Wals

Arjen Wals is Professor Sociaal Leren en Duurzame Ontwikkeling aan de Wageningen Universiteit en bekleedt een UNESCO Leerstoel. Zijn onderzoek richt zich op leerprocessen die bijdragen aan de omslag naar een duurzame wereld. In zijn proefschrift behandelde Arjen Wals de verbanden tussen milieu,  psychologie en onderwijs. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, populaire boeken zijn: ‘Higher Education and the Challenge of Sustainability’ (Kluwer Academic, 2004) ‘Social Learning towards a Sustainable World’ (Wageningen Academic, 2007) en het International Handbook on Research on Environmental Education (Routledge, 2013). In 2014 schreef hij met collega’s uit Australie, de VS en Engeland een artikel in Science over ‘citizen science’ en leren voor duurzaamheid. Arjen was verantwoordelijk voor evaluaties van de UNESCO Decade of Education for Sustainable Development (DESD) en werkt nauw samen met Earth Charter Internationaal rond dit thema.

Uiteindelijk zal duurzaamheid meer in de haarvaten van ons dagelijks leven moeten doordringen, in de hoofden van de mensen en in de waarden die zij volgen. Of dat ook werkelijkheid wordt hangt in hoge mate af van wat en hoe mensen leren, zowel individueel als collectief. Een centrale vraag in het werk van Arjen Wals is hoe voorwaarden te creëren voor nieuwe vormen van leren waarbij volledig gebruik gemaakt wordt van de diversiteit en de creativiteit die aanwezig is maar doorgaans onvoldoende wordt benut in de zoektocht naar een duurzame samenleving.

Voor meer informatie en blogs van Arjen Wals, zie: http://transformativelearning.nl/about/.

Voor de inaugurele rede van Arjen over duurzaamheid als ontbrekende schakel in het onderwijs, zie deze video.

Lees hier een actueel interview met Arjen getiteld “Op een dode planeet zijn geen banen”, gepubliceerd in het vakblad Van twaalf tot achttien.

img_5442ab0b6d6ea6.63266634

Arjen Wals, Professor Sociaal Leren en Duurzame Ontwikkeling aan de Wageningen Universiteit en UNESCO Chair

 

 

 

 

 

 

 

What do you want to do ?

New mail