Bart Kuil

“Wij zijn toe aan een ander tijdperk. Aan een nieuwe tijd. Het Earth Charter is voor mij een leidraad en een hulpmiddel om bij te dragen aan de vernieuwing en verandering van de bebouwde omgeving. Om deze toekomstbestendig te maken. Op een integere en maatschappelijk betrokken wijze. Daarom ondersteun ik het Earth Charter van harte.”

– Bart Kuil, The Way You Live B.V.

bestuurslid Stichting SBI – Earth Charter Nederland