Brigitte van Baren

Bevorder een cultuur van tolerantie, geweldloosheid en vrede. Erken dat vrede het geheel is dat wordt gecreëerd door de juiste relaties met jezelf , andere mensen, andere culturen andere levensvormen, de Aarde en het grote geheel waar wij allen deel van uitmaken. Daarvoor is een verandering van geest en hart nodig. Het vereist een nieuw besef van de mondiale afhankelijkheid van elkaar en universele verantwoordelijkheid. – Earth Charter

“Het Earth Charter is voor mij een inspirerend holistisch document dat aanzet tot een andere levenshouding, zowel ecologisch als sociaal. De spirituele waarden van het Earth Charter nodigen ons allen uit een ander bewustzijn te ontwikkelen waaruit een nieuw soort leiderschap vanuit liefde en compassie kan ontstaan. Vanuit Inner Sense richt ik mij op de ontwikkeling van deze wezenlijke leiderschapskwaliteiten, met een nieuwe leiderschapsbenadering vanuit geest en hart.

Een wezenlijk aspect van het Earth Charter is vrede. Deze vrede begint in ons hart.  Vanuit deze innerlijke vrede zullen we in staat zijn om niet alleen de juiste relatie met onszelf, maar ook met andere mensen en andere levensvormen  te realiseren.  Ik streef vanuit Inner Sense  langs (nieuwe) wegen de spirit van het Earth Charter door middel van pragmatische handvatten voor leiderschap naar de praktijk te vertalen.” – Brigitte van Baren, oprichter Inner Sense

Sinds 2016 is het Earth Charter mede basis geworden van de ‘Show Your True Colours’ team building methode van Inner Sense. Klik hier voor meer informatie.

Brigitte schreef samen met Professor Witteveen het boek: Hart voor de aarde, hart voor jezelf: leidraad voor natuurlijk leven.

brigitte_nieuw_2