Jan-Willem van den Braak

Ik voel me al vriend van het Earth Charter sinds ik daarover meer te weten kwam toen ik vanaf 2010 bij VNO-NCW verantwoordelijk werd voor ‘MVO en duurzaamheid’. Dat leidde o.a. tot een uitgebreid artikel van Ruud Lubbers in een nota van die organisatie uit 2012 onder de titel ‘Onze gemeenschappelijke toekomst’, die natuurlijk ontleend was aan het rapport-Brundtland van een kwart eeuw daarvoor.
 
Het Earth Charter zie ik als een uniek document, omdat het het duurzaamheidsvraagstuk niet alleen beschrijft in ecologische en sociale termen maar dit ook verbindt aan de spirituele dimensie. Het verwijst daarmee waarlijk naar de Eenheid van al het bestaande. Alleen dat besef zal ons uiteindelijk  kunnen redden.
 
In 2015 werd ik voorzitter van de Stichting SBI op het landgoed Zonheuvel in Doorn, een centrum voor training en bezinning van werkgevers en werknemers op met name sociaal terrein. Daarnaast  ontwikkelt deze stichting geleidelijk ook activiteiten op ecologisch terrein. In dat verband is het voor ons een eer dat door Ruud Lubbers in 2015 een ‘Earth Charter-boom’  werd geplant op ons landgoed en dat we sindsdien jaarlijks het bestaan van het Earth Charter vieren op ons landgoed. De vreugdevolle viering van het bestaan, zoals de slotzin van het Charter zegt … Het verheugt me daarom zeer dat ik Vriend van het Charter mag zijn.”
Na het overlijden van Earth Charter Commissioner Ruud Lubbers, nam Jan-Willem het initiatief om samen met Alide Roerink, een publicatie samen te stellen op basis van herinneringen aan Ruud Lubbers als Man van het Handvest van de Aarde. Aan deze publicatie werkten ruim 30 vrienden van het Earth Charter mee. Op 5 juli 2018 werd het boek aangeboden aan oudste zoon Paul Lubbers, tijdens de viering van Earth Charter Day op Landgoed Zonheuvel.
Jan-Willen van den Braak – bestuurslid en penningmeester Stichting SBI – Earth Charter Nederland