Jeanne Specht Grijp

“Respecteer de Aarde en het leven in al zijn verscheidenheid.
– Erken dat alle wezens van elkaar afhankelijk zijn (onderlinge verbondenheid) en dat iedere levensvorm waarde heeft, ongeacht diens waarde voor de mens.
– Bekrachtig uw vertrouwen in de intrinsieke waardigheid van alle mensen (medemenselijkheid) en in het intellectuele, artistieke, ethische en spirituele potentieel van de mensheid.

Integreer de kennis, waarden en vaardigheden die nodig zijn voor een duurzaam bestaan in het formele onderwijs en levenslange leerproces.
– Verschaf iedereen, in het bijzonder kinderen en jongeren, de educatieve mogelijkheden die hen in staat stellen actief bij te dragen aan duurzame ontwikkeling (Life Long Learning).
– Erken het belang van morele en spirituele opvoeding en vorming voor een duurzaam bestaan (Sociale inclusiviteit).”

Ubuntu
Als kind van ouders die jarenlang in Zuid-Afrika hebben gewoond, is de liefde voor dit land en de mensen mij van jongs af aan meegegeven. De Ubuntu-filosofie is voelbaar, zichtbaar en tastbaar verweven geweest in mijn opvoeding en ontwikkeling. Dit heb ik ook weer door mogen geven aan mijn zoon (Yuri) en dochter (Nadja). Het zit in mijn manier van leven, van ‘zijn’.  Wat ik voel, zie, denk en doe, vloeit hieruit voort.

Pieterpad
Terwijl ik de afgelopen dertig jaar werkte in de finance- en investment branche combineerde ik dit met vrijwillige activiteiten op het sociaal- maatschappelijk vlak. Medio 2017 stond ik op een keerpunt in mijn leven vanwege de behoefte om mijn financiële achtergrond veel meer samen te brengen met mijn sociaal maatschappelijke voorgrond. Daaruit ontstond het idee om gedurende de maand september 2017 het Pieterpad als inspiratie-loop te gaan wandelen. Een loop van 500 kilometer, 26 etappes van elk ongeveer 20 kilometer, van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg in Maastricht. Elke etappe liep er iemand met me mee. Dit waren bevriende zakelijke relaties, een goede vriendin, mijn zoon en dochter. Door mooie (natuur)gebieden gewandeld, bijzondere gesprekken gevoerd en wederzijdse inspiratie opgedaan.

LifeTree
Mede door de inspiratie vanuit het Pieterpad is in 2018 het bedrijf LifeTree ontstaan waar UbuntuAmulet, UbuntuAcademy, UbunTree en FinTree onderdeel van zijn. Mijn identiteit, waarden, visie, missie, ervaring, kennis, tijd, aandacht en netwerk zijn hierin bij elkaar gebracht. De kernwaarden (zelf)vertrouwen, onderlinge verbondenheid en medemenselijkheid vormen de basis van LifeTree. Alle activiteiten van LifeTree richten zich, direct dan wel indirect, op Life Long Learning en Social Inclusiveness initiatieven.

Met LifeTree brengen we tevens andere social entrepreneurs, die zich richten op Life Long Learning en/of Social Inclusiveness, bij elkaar en ondersteunen we hen waar mogelijk. Zowel op maatschappelijk als financieel gebied. Met deze social entrepeneurs en andere partners werken we samen als een soort “organisme” in overschrijdende team-partnering gericht op het delen van kennis, kunde en activiteiten. Met elkaar kunnen we meer realiseren dan ieder vanuit het eigen initiatief.

Als social entrepreneur willen we verder met LifeTree binnen de samenleving, door middel van sessies in het onderwijs en binnen het bedrijfsleven, de dialoog stimuleren om elkaar beter te leren kennen. Gesprekken aangaan over culturele- en geloofsachtergronden, levenslijnen, persoonlijke- en groepsidentiteiten. Maar ook over waarden en dat deze voor een ieder anders kunnen zijn. Over het belang van begrip en compassie met betrekking tot deze diversiteit maar ook over de vraag wat handelen vanuit respect voor een ieder betekent. Wat maakt dat je bent wie je bent, in relatie tot jezelf, tot de ander en je omgeving. Bijdragen aan een groeiend bewustzijn dat we allen onderdeel zijn van een groter geheel, waar we gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor onze Aarde en al wat leeft.

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.