Nico Anten

NAnten

Nu de wereld steeds meer verweven, onderling afhankelijk en kwetsbaar wordt, houdt de toekomst zowel grote gevaren als grote beloftes in. Om vooruit te gaan, dienen wij te erkennen dat wij temidden van een schitterende verscheidenheid aan culturen en levensvormen één menselijke familie vormen en één Aardse gemeenschap met een gemeenschappelijke bestemming. – Earth Charter Preambule

“Voor mij inspireert het Earth Charter om compassie te zien als bron voor duurzaamheid. Compassie met elkaar, met onze kinderen en de daaropvolgende generaties. Om onze kennis, cultuur, waarden en technologie aan hen door te geven om zo met elkaar onze samenleving steeds leefbaarder en waardevoller te maken.”

– Nico Anten, Directeur Connekt

 

What do you want to do ?

New mail