Oprichter ECVrienden: Ruud Lubbers (IM)

Laat onze tijd de geschiedenis ingaan als een tijdperk van de omslag naar een nieuwe eerbied voor het leven, de vastbeslotenheid duurzaamheid te realiseren, een intensivering van de strijd voor rechtvaardigheid en vrede, en de vreugdevolle viering van het leven. (Slotzin uit het Earth Charter)

sfeer3

 “In de wereldwijde dialoog over het Earth Charter in de jaren 1992-2000 was gebleken dat het Handvest zich niet tot duurzaamheid alleen zou moeten beperken, maar een inclusief, samenhangend, alles omvattend ethisch kader zou moeten zijn; niet alleen voor de natuur en de duurzaamheid, maar voor de heelheid van de Schepping als geheel. Ik weet me met het ontstaan van het Earth Charter, zowel het idee als de tekst, verbonden en nodig al diegenen die het Earth Charter de moeite waard vinden uit het in hun eigen leven en werk toe te passen en zo uit te dragen.”

Ruud Lubbers, oud-premier en Earth Charter Commissioner

Lees de volledige tekst van Ruud Lubbers hier.

Ruud Lubbers schreef ‘Inspiration for global governance and the Earth Charter’ i.s.m. Earth Charter Vriend Tineke Lambooy. Hij schreef blogs voor de Earth Charter website en Earth Charter vrienden, over klimaatverandering, de financiële sector en het belang van een ethische fundering voor de implementatie van de duurzaamheidsdoelen (SDGs).

Ruud Lubbers pleitte voor Pneuma als 4e pijler van duurzame ontwikkeling, naast de 3 P’s voor People, Planet en Prosperity. Zonder spiritualiteit in deze moderne tijd ‘beyond religions’ komt de zorg voor de Aarde niet van de grond. Het Earth Charter biedt hiervoor het fundament en ethisch kader, maar vooral inspiratie voor je eigen leven.

Ruud Lubbers overleed op 14 februari 2018. Zie deze pagina voor meer informatie en reacties van Earth Charter Vrienden op zijn overleden.