Eva Helmond

Imagination is more important than knowledge. 
Dit motto van Einstein inspireert mij, want wanneer we onze verbeelding kunnen inzetten voor het inbeelden van een gezamenlijke gewenste wereld, dan is dat dé eerste stap richting die wereld; eentje waarin we willen werken, wonen, leven en liefhebben.
 
Ik heb me altijd verbonden gevoeld met inheemse wijsheden. Als kind was ik al geïnteresseerd in ‘native Americans’ en later bleek het inheemse gedachtegoed een rode draad in mijn werkzame leven te zijn geworden.
 
Ik werk graag op het nog onontgonnen grensvlak van bedrijfsleven en NGO’s (bijvoorbeeld door spin offs van Bcorps en social enterprises te ondersteunen). Ik acht het van groot belang om een stem te geven aan toekomstige generaties. Soms heel concreet door leiderschapsprogramma’s te ontwerpen en te faciliteren, met focus op duurzaamheid en sociale impact of de Sustainable Development Goals. En nu vooral ook door actief bij te dragen aan het Lab voor Toekomstige Generaties en door stakeholders en partners te engageren. Mijn brede achtergrond als sociaal ondernemer, dagvoorzitter, radio presentator en Human Recourses expert in het bedrijfsleven, is daarbij zeer behulpzaam.