Alexander Rinnooy Kan

Alexander Rinnooy Kan is hoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds september 2013 bekleedt hij de rol van vicevoorzitter van de Vereniging Worldconnectors. Daarnaast is hij voorzitter van o.a. de Raad van Commissarissen bij De Nederlandsche Bank (DNB) en lid van Adviesraad van True Price.

Professionele achtergrond
Rinnooy Kan was tussen 2006 en 2012 kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarvoor was hij voorzitter van VNO-NCW, Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de Raad van Bestuur van de ING Groep. Hij is afgestudeerd in wiskunde aan de Universiteit Leiden en econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1976 promoveerde hij in de wiskunde aan de UvA.