Nieuwe Reeks Dialogen op Dinsdag

Na het succes van de eerste reeks Dialogen op Dinsdag organiseren we, in aanloop naar de Tweede Kamer Verkiezingen, een nieuwe serie dialogen.

Hierbij nodigen we alle Worldconnectors en Earth Charter Vrienden van harte uit om deel te nemen. Doel van de dialogen is de SDGs verder te concretiseren, gericht op thema’s die actueel zijn in de verkiezingscampagne. De thema’s zijn ‘Klimaatrechtvaardigheid – Betaalbaarheid van de Energietransitie’, ‘Landgebruik en Biodiversiteit’, ‘Migratie en Vluchtelingen’.

 

9 februari 2021 : Klimaatrechtvaardigheid – Betaalbaarheid van de Energietransitie

23 februari 2021 : Landgebruik en Biodiversiteit

9 maart 2021 : Migratie en Vluchtelingen

In een vierde bijeenkomst – een Roundtable – die ná de verkiezingen zal plaatsvinden, kijken we terug en bepalen we in welke vorm we een gezamenlijk (re)actie naar buiten brengen.