De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen dichterbij. Een aantal maatschappelijke organisaties komen samen om te pleiten voor een duurzaam regeerakkoord. Een regeerakkoord met een goede balans tussen economie, ecologie en sociale waarden, gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (kortweg SDG’s – Sustainable Development Goals). Het gaat niet alleen over ecologische integriteit, maar ook over gelijke kansen, inclusief onderwijs en kwalitatieve banen voor iedereen. Het gaat om het grijpen van de kansen die een duurzame agenda biedt. En dat doe je niet alleen voor jezelf, dat doe je ook voor een ander. Het Earth Charter dient als één van de inspiratiebronnen voor het Manifest Duurzaam Regeerakkoord en Earth Charter Nederland behoort tot een van de eerste ondertekenaars. Door dit manifest te ondertekenen, maken we samen een speerpunt van duurzaamheid.