Versterkte verbinding en nieuw leiderschap: Worldconnectors en Earth Charter Nederland gaan verder als één organisatie  

Datum: 3 maart 2022

In aanwezigheid van een groot aantal leden van de Worldconnectors en Earth Charter Vrienden is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 maart 2022 besloten tot fusie van de beide netwerken. De fusieorganisatie gaat verder als Vereniging onder de naam Worldconnectors Affiliate van Earth Charter International.  

Dat samengaan van de Vereniging Worldconnectors en Earth Charter Nederland meerwarde heeft werd breed onderschreven en toegelicht door Jan Pronk (inmiddels vertrekkend voorzitter van Earth Charter Nederland): “Wij hebben historische verbondenheid, met Ruud Lubbers als inspirerende initiatiefnemer van beide organisaties. Wij delen dezelfde inspiratiebronnen, waaronder in de eerste plaats het Earth Charter. Er is in de praktijk al sprake van steeds intensievere samenwerking. Dit zijn uitstekende uitgangspunten voor integratie van beide organisaties. Bovendien is er het besef dat samengaan van twee relatief kleine organisaties betere kansen biedt voor uitbreiding van het aantal leden, een invloedrijker netwerk, een steviger financiële basis en een versterkt secretariaat.” 

Het besluit is het afgelopen jaar intensief voorbereid door de gezamenlijke besturen van Vereniging Worldconnectors en Stichting SBI – Earth Charter Nederland. Daarmee zal St. SBI – Earth Charter Nederland worden opgeheven en zijn alle Earth Charter Vrienden uitgenodigd lid te worden van de vereniging. De verwachting is dat de organisatie sterker en effectiever kan zijn met dit besluit. Het aantal leden zal toenemen door het samenvoegen van de netwerken, maar ook zal er worden ingezet op het betrekken van geheel nieuwe leden.  

De gedeelde visie is tot uiting gekomen in opnieuw geschetste doelstellingen voor de gefuseerde organisatie. Deze doelstellingen zijn: 

  • Uitdragen van het Earth Charter en de SDG’s in Nederland en optreden als Earth Charter Affiliate in Nederland; 
  • Aanreiken van veranderperspectieven en beleidsvoorstellen (bij overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties) om bij te dragen aan het realiseren van de SDG’s; 
  • Zichtbaar maken van de kracht van intergenerationele samenwerking en het verbinden van mensen met diverse achtergronden; 
  • Faciliteren van vernieuwende werkwijzen en methoden die na eerste succesvolle ontwikkelfase zelfstandig verder kunnen gaan (‘thinkcubator functie’). 

Eind deze maand, op 31 maart  komen de leden bijeen in een bijzondere ‘Startbijeenkomst’ in Amsterdam. Daarin komen de leden van beide netwerken voor het eerst als leden van dezelfde vereniging bijeen om nader kennis te maken en de doelen en missie van de Vereniging gezamenlijk inhoud te geven. Gastspreker Esther Ouwehand is uitgenodigd om de bijeenkomst te inspireren door haar visie op nieuw leiderschap te geven. Ook zal het nieuwe bestuur worden gepresenteerd, waarin enkele bekende bestuurders terugkomen, namelijk Teresa Fogelberg, Sander van ‘t Foort, Rachida Talal, Ignaz Anderson en Veronique Swinkels. Nieuwe bestuurders zijn de jongeren leden Pieter Lossie en Jessica den Outer en onze nieuwe voorzitter Kathleen Ferrier.  

We zullen afscheid nemen en dank zeggen aan de voorzitters Jan Pronk (Earth Charter) en Jan Bouke Wijbrandi (Worldconnectors) die samen met Bart Kuil en Jan-Willem van den Braak en de doorgaande bestuurders het fusieproces intensief hebben begeleid. 

De volgende stap zal zijn de beide websites van de Worldconnectors met deze Earth Charter Nederland website te integreren.