Circulair ondernemen: Leren van het leven zelf

In mijn vorige blog vertelde ik al over de hoge prioriteit van waardevol ondernemen. Organisaties die hun processen het beste regisseren en het meest duurzaam inrichten, creëren de meeste shared value. In de context van duurzaam ondernemen en toegevoegde waarde gaat het gesprek steeds vaker over circulair denken. Want er is geen twijfel over mogelijk: onze economie wordt circulair. TNO liet in het onderzoeksrapport Kansen voor de circulaire economie in Nederland zien dat de waarde van de huidige circulaire economie voor onze technische producten nu al 3,3 miljard euro is. Met een extra marktwaarde van nog eens 572 miljoen als we onze kansen goed benutten. Hoe werkt dit circulair denken en hoe helpt het ons om duurzame businesscases te maken?

Gaan voor hoogwaardig hergebruik

De basis ligt in het denken in kringlopen in plaats van een eindige levenscyclus. Ondernemers maken hierbij tijdelijk gebruik van grondstoffen en denken al in de ontwerpfase na over hergebruik en verrijking. Dit levert ook andere businessmodellen op: van bezit gaan we naar gebruik. Enkele voorlopers laten zien dat het meest succesvolle bedrijfsmodel in de economie van morgen is gebaseerd op circulair denken en waardecreatie.

Tip: circulaire economie uitgelegd

Circulair, lineair: het zijn abstracte woorden voor een heel natuurlijk proces. Voor wie graag op een toegankelijke manier inzicht krijgt in het basisidee van deze economische principes is dit filmpje echt een aanrader. De Ellen MacArthur Foundation, die de video liet maken, zet zich in voor deze circulaire economie. Heel wat (multinationale) organisaties zijn inmiddels aangesloten.

Spiek bij de natuur

Laatst sprak ik met Louise Vet, veelvuldig onderscheiden wetenschapper en ondermeer bestuurslid van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN-NL). Zij wist het ijzersterk te omschrijven. De evolutionair ecologe benadrukt dat we moeten leren van het leven zelf. De natuur laat zien dat er hele slimme oplossingen zijn. Haar oproep tot een circulaire economie herken ik. (Winst)kansen creëren we door intelligente inzichten uit de natuur toe te passen op onze leefomgeving.

Grijp die ondernemingskansen

Waar ik trots op ben? We zien meer en meer Nederlandse ondernemers die dit omarmen en circulair denken, beschouwen als serious business. Denk aan DyeCoo (textielverf), Philips (Ecovision Program) en Desso (tapijt). Of bijvoorbeeld het Turntoo-concept van Thomas Rau. Zoals ook in het Earth Charter staat: ‘Wij hebben de kennis en technologie om voor iedereen te zorgen en om onze negatieve invloed op het milieu te verminderen’. Er is zoveel mogelijk als we leren van onze omgeving. Grijp die kansen. Op naar een duurzame, circulaire toekomst!

P.S. Nog een interessante leestip: op 8 oktober verschijnt de Nederlandse vertaling van ‘The Upcycle’, het nieuwste boek van Michael Braungart en William McDonough. Een boek vol inspirerende voorbeelden van circulair denken. Je kent de auteurs wellicht van hun grensverleggende bestseller ‘Cradle to Cradle’.

1 reply

Comments are closed.