De toekomstige Energie Unie vormgeven met Earth Charter principes als basis?


haagsch college ruud lubbers

Op 17 november verzorgde ik een editie van “Het Haagsch College” in Nieuwspoort, Den Haag. In Brussel wordt al lang nagedacht over een Europese Energie Unie. Een unie waarmee we minder afhankelijk worden van gas uit Rusland en olie uit het Midden-Oosten.Ik werd uitgenodigd om de vraag te beantwoorden hoe een Energie Unie eruit zou moeten zien.

Vanuit een meer holistische benadering, zoals ook gereflecteerd in het Earth Charter, sprak ik over het belang van de samenhang tussen energie, duurzaamheid en klimaatverandering.

Mocht u het interessant vinden om mijn college terug te kijken dan kan dat hier