WereldWaterDag, maart 2021.

Reflecties van Awraham Soetendorp, Rabbijn en Earth Charter Commissioner, op de uitspraak van Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties – het Lab Toekomstige Generaties – over de Waarde van Water.

Niet uit angst maar uit liefde

Komende Sjabbat lezen wij in alle synagoges ter voorbereiding van de viering van Pesach het laatste gedeelte van het profeten boek van Malachi “”Ik de Altijd Zijnde stuurt naar jullie toe profeet Eliah om de harten van de ouders te verbinden met de kinderen en het hart van de kinderen weer te verbinden met de ouders opdat de de dag van de vernietiging niet kome.””

Het zijn sleutelwoorden voor onze tijd. Wat ons te doen staat als Nederland en als wereldburgers  opdat ieder toegang heeft tot schoon water, sanitatie en hygiëne, veilig gezond voedsel en schone lucht dient niet te worden verricht uit angst voor de instorting van de hele gemeenschap van leven maar uit liefde voor de toekomstige generaties.

Wij verbinden ons met de nu nog ongeborenen over zeven generaties en willen niet dat zij diep teleurgesteld zullen zijn over de lamlendigheid, en egoïstische verkwisting van hun voorouders maar dat zij trots zullen zijn op ons hartstochtelijk altruïstisch activisme dat uiteindelijk het pad vereffend heeft voor hun welzijn op een gezond levenskrachtige Aarde.

Het is deze liefde die ons dreef tot het vorm geven aan het Earth Charter.

En dat ons juist in deze tijd van radicale transitie in staat stelt om de beslissingen te nemen voorbij het nationale eigenbelang zoals  aangedragen in het pleidooi van de Waarnemend Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties / het Lab, dit pleidooi voor het verankeren van het recht op zuiver water  in de grondwet.

Uit de heilzame verbinding van ervaringen uit het verleden en visioenen voor de toekomst draag ik de volgende lessen aan.

Allereerst mijn favoriete parabel, welke gedeeld wordt door verschillende spirituele tradities:

De hele mensheid is een lichaam. Wanneer een deel van het lichaam pijn heeft voelen andere delen het evenzeer.

Deze fundamentele waarheid wordt dagelijks belichaamd in deze besmette tijd. Het menselijke lichaam bestaat uit 60% uit water.

Het gaat dan ook om om de gehele community of life

En is, in de woorden van de Earth Charter, de bescherming van de levenskracht, verscheidenheid en schoonheid van de Aarde een heilige plicht.

Vervolgens: Het bijzondere van de met elkaar samenhangende Duurzame Ontwikkelings Doelen (SDG’s) is dat zij gebaseerd zijn op wederkerigheid. Dit heeft ons vertegenwoordigers van spirituele tradities er toe gebracht GIWA (Global Interfaith Wash Alliance) in 2013 op te richten. Het is geen eenrichtingsverkeer, waarbij het rijke Noorden, het arme Zuiden hulp biedt.

Juist op het het gebied van “valuing water”, het thema van WereldWaterDag 2021, hebben de tradities van inheemse volkeren Hindoeïsme en Boedhisme ons veel te leren.

Hier refereert de Earth Charter aan wanneer het ons herinnert aan  dat het bij de ontwikkeling van de mens, mits in de eerste levvensbehoeften wordt voorzien,””dat het in de eerste plaats gaat om meer zijn niet meer hebben.””

Met ontroering denk ik aan Tor Heyerdael, de legendarische verkenner, die mij vertelde dat hij het diepste levensgevoel, the joyful inner smile, vond temidden van  gemeenschappen down under die wij in het hooghartige Westen als primitief en slechts hulpbehoevend beschouwden.

En tenslotte

Het is navrant waar dat mensen zelfs zonder liefde maar niet meer dan een paar dagen zonder water kunnen leven.

Ik houd mij vast aan een les van een vader aan zijn zoon in de hel van Auschwitz. Hij legde uit waarom hij een weinig vet bewaard had om daarmee op het Chanoeka feest een licht te kunnen aansteken.

Vergeet nooit, een mens kan overleven een week zonder voedsel, dagen zonder water maar geen ogenblik zonder hoop.

Angst verstart, hoop activeert.

Water schaarste vergroot het gevaar van oorlog en jaagt mensen op vlucht, water stromen over grenzen verzorgd en gedeeld vormen letterlijk bronnen van vrede.

Zo werken Israëli’s, Palestijnen en Jordaniërs al jaren aan de revitalisering van de Jordaan rivier en hebben op grond van de positieve ervaringen een visionair plan ontwikkeld: the Blue Green Deal. Het delen van energie opgewekt met zonneenergie in Jordanië en desalinatie technieken ontwikkeld in Israël en water zuiverende installaties in Gaza verzekert de evenredige  toegang tot water en verschaft de hechte rechtvaardige basis voor vrede.

Het zijn deze vergezichten welke ons mogen inspireren om in en vanuit Nederland te bouwen ter wille van toekomstige generaties.

Ik kijk in de ogen van mijn kleinkinderen en zie in hun ogen de hoopvolle reflectie van hun kinds kinderen die aan zuivere waterstromen op een gezonde Aarde zullen gedijen.