SDG Spotlight Nederland

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN vormen een ambitieuze, internationale agenda om de wereld meer in balans te brengen. Hoe verhoudt Nederland zich tot deze doelen en hoe staan we ervoor? SDG Spotlight Nederland werpt met haar rapportage een kritische blik op de Nederlandse aanpak.

Met een SDG Spotlight rapport wakkeren we meer, ambitieuzere en coherente acties op de SDG’s aan, waarmee we het bereiken van de agenda in Nederland en daarbuiten dichterbij brengen. We geven een beeld van de stand van zaken én markeren de pijnpunten als het gaat om de Nederlandse inzet op de SDG’s. Daar voegen we constructieve aanbevelingen aan toe, primair gericht op de rol van de Nederlandse overheid. Voor de eerste SDG Spotlight rapportage over 2020 doken we in SDG 10: Verminderde Ongelijkheden en SDG 15: Leven op het land. Lees hier meer op de SDG Spotlight website.