Principe VII: Koop en produceer met mate

[one_third]

ECV_illustraties-groot_principe7-metmate

[/one_third]

[two_third_last]

Principe VII van het Earth Charter luidt als volgt:

7. Pas patronen toe van productie, consumptie en reproductie, die de regenererende capaciteiten van de Aarde, de mensenrechten en het welzijn van gemeenschappen beschermen.
a. Verminder het gebruik van de materialen die worden gebruikt in productie- en consumptiesystemen, hergebruik en recycleer ze, en sta ervoor in dat resterend afval kan worden opgenomen door ecologische systemen.
b. Handel terughoudend en efficiënt bij het gebruik van energie, en vertrouw meer en meer op vernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind.
c. Bevorder de ontwikkeling, toepassing en de evenwichtige overdracht van milieuvriendelijke technologieën.
d. Verwerk de totale milieukosten en sociale kosten van goederen en diensten in de verkoopprijs en stel consumenten in de gelegenheid producten te herkennen die voldoen aan de hoogste sociale- en milieunormen.
e. Garandeer universele toegang tot gezondheidszorg die reproductieve gezondheid en verantwoorde voortplanting aanmoedigt.
f. Neem levenswijzen aan die de kwaliteit van het leven en materiële toereikendheid in een eindige wereld benadrukken.

[/two_third_last]

Earth Charter Vrienden die deze principes concreet toepassen zijn o.a. Aart Veller (met zijn bedrijf Van de Bron), Mette te Velde (met haar onderneming Strawberry Earth), Anne-Marie Rakhorst (met Duurzaamheid.NL) en Volkert Engelsman (met zijn bedrijf EOSTA. Hij voerde de ‘Real Cost’ in voor al zijn producten in Europa).

.