Principe XVI: Wees tolerant en vreedzaam

[one_third]

16-wees-tolerant-en-vreedzaam-large

[/one_third]

[two_third_last]

Principe XVI van het Earth Charter luidt als volgt:

16. Bevorder een cultuur van tolerantie, geweldloosheid en vrede.
a. Stimuleer en steun wederzijds begrip, solidariteit en samenwerking
tussen alle volkeren, en binnen en tussen landen.
b. Implementeer veelomvattende strategieën ter voorkoming van gewelddadige conflicten en hanteer samenwerkende oplossingsmethoden om milieuconflicten en andere geschillen hanteerbaar te maken en op te lossen.
c. Demilitariseer nationale veiligheidssystemen tot het niveau van een niet provocerende staat van verdediging, en geef militaire hulpmiddelen een vreedzame toepassing, ecologisch herstel inbegrepen.
d. Vernietig nucleaire, biologische en giftige wapens en andere massavernietigingswapens.
e. Zorg ervoor dat het gebruik van de dampkring en de kosmische ruimte steun geeft aan milieubescherming en vrede.
f. Erken dat vrede het geheel is dat wordt gecreëerd door de juiste relaties met jezelf, andere mensen, andere culturen, andere levensvormen, de Aarde en het grotere geheel waar wij allen deel van uit maken.

[/two_third_last]

.