Lab Toekomstige Generaties

Na maanden van onderzoek doet de Waarnemend Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties uitspraak in de kwestie Inclusief Onderwijs: “Ons huidige basisonderwijs systeem biedt onvoldoende gelijke kansen voor ieder kind. Om de rechten van ieder huidig en toekomstig kind op onderwijs en ontwikkeling te realiseren moet hier actie op worden ondernomen, zodat het basisonderwijs een gelijkwaardige basis biedt aan de kinderen van de huidige en toekomstige generaties. Hier is nog een wereld te winnen.”

Onderzoek
Het afgelopen jaar heeft het Lab Toekomstige Generaties onderzoek gedaan naar de kwestie Inclusief onderwijs, met als centrale vraag: “Hoe zorgen we ervoor dat het basisonderwijs eerlijke en gelijkwaardige kansen biedt voor ieder kind? Hoe maken we het basisonderwijs zo inclusief mogelijk voor huidige en toekomstige generaties kinderen?” Teneinde te onderzoeken waar verandering mogelijk is, heeft het Lab vier bijeenkomsten georganiseerd: een Toekomstraad, een sessie met stakeholders uit het onderwijsveld, twee brainstormsessies met Lab TG deelnemers en een focusbijeenkomst met onderwijsexperts (kwalitatief onderzoek).

Blik op de toekomst
Om inclusief onderwijs (nog meer) onder de aandacht te brengen heeft het Lab Toekomstige Generaties vandaag een campagne gestart waarin zij iedereen die betrokken is bij het primaire onderwijs in Nederland proberen aan te sporen meer bewust te zijn van kansengelijkheid in het onderwijs. Samen kunnen we ieder kind dezelfde kansen bieden. Nu en in de toekomst.

Lees de volledige uitspraak hier: Kwestie- Inclusief Onderwijs 04