Activiteiten

Gedurende het jaar komen de leden van Worldconnectors in verschillende hoedanigheden bij elkaar. Worldconnectors kent drie typen evenementen, te onderscheiden in Roundtables, dialogen, en case clinics en als vierde activiteit het buddy programma. Evenementen worden op initiatief van de leden, het bestuur of het secretariaat georganiseerd en richten zich op het verbinden van leden en hun ideeën.

Bij de organisatie van een activiteit wordt gericht nagedacht over wie er uitgenodigd worden, welke doelen of uitkomsten er zijn en welke vorm het beste past, om op die manier de meerwaarde van de activiteit te waarborgen. De verschillende activiteiten hebben ieder hun eigen karakteristieken om op verschillende niveaus het incuberen van nieuwe ideeën mogelijk te maken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een dialoog of case clinic wordt georganiseerd op basis van de uitkomsten van een Roundtable, of andersom.

Benieuwd welke activiteiten binnenkort georganiseerd worden? Neem een kijkje op de Activiteitenagenda 2023 of meld je aan voor de nieuwsbrief.

Roundtable

Een Roundtable is een bijeenkomst die zich richt op een overstijgend en strategisch thema. Doel van een Roundtable is om (1) leden te inspireren op een nieuw onderwerp, (2) leden onderling te verbinden, (3) en een podium te bieden aan een werkgroep of nieuw initiatief. Worldconnectors organiseert elk jaar vier Roundtables met haar leden, werkgroepen, het bestuur en secretariaat.

Earth Charter Day

Naast de vierjaarlijkse Roundtables wordt er ook een keer per jaar de feestelijke viering van International Earth Charter Day georganiseerd door Worldconnectors. Dit vindt plaats rond de datum van 29 juni, vaak op Landgoed Zonheuvel in Doorn, en bestaat uit een avond vol inspirerende sprekers en een heerlijke future-proof maaltijd. De viering is een waarbij Worldconnectors, partners en geïnteresseerde organisaties samenkomen om elkaar te leren kennen en versterken.

Dialogen

Een dialoog is een iets kleinere sessie, 20 tot 30 leden, waarin we in samenwerking met partnerorganisaties dieper in gaan op een concretere uitdaging of thema. Doel van een dialoog is om onverwachte verbindingen te leggen tussen verschillende experts. Maar ook het ruimte bieden voor gesprek en wederzijds begrip en het stimuleren van nieuwe ideeën staat centraal. De dialogen resulteren o.a. in de publicatie van blogs op deze website en tot nieuwe thematische werkgroepen met deelnemers uit het Worldconnector netwerk.

Onder Dialogen vallen ook andere activiteiten zoals de Dis op Dinsdag en Meet & Greets.

  • Dis op dinsdag. De Dis op Dinsdag is een bijeenkomst waarbij een zeer kleine groep mensen, onder het genot van een goede maaltijd en geïnspireerd door enkele (externe) inleiders, met elkaar de discussie aangaan over een actueel onderwerp. Het onderwerp wordt aangedragen door de leden zelf en de bijeenkomst vindt plaats bij een van de leden thuis. De deelnemers dragen de kosten. Een Dis op Dinsdag kan aanzet zijn voor een nieuwe werkgroep, maar dat hoeft niet.
  • Meet & Greet. Een Meet & Greet is de uitgelegen kans voor Worldconnectors om elkaar te ontmoeten. In principe is dit een online activiteit waar leden onderling in gesprek gaan om zo elkaar te inspireren. Ook het ontdekken van het Worldconnectors netwerk en het versterken van onderlinge verbinding staat centraal.

Case clinics

Een case clinic is weer een kleinere (maximaal 10 leden) bijeenkomst gehouden op initiatief van een lid. Tijdens deze clinics wordt een gericht aantal leden uitgenodigd en presenteert de case-initiator een casus over een professioneel dilemma of relevant thema. De leden reflecteren samen op de case en gaan hierover met elkaar in discussie. Afhankelijk van de case clinic kan dit een eenmalige bijeenkomst zijn, maar het kan ook uitmonden in het ondernemen van verdere activiteiten.

Buddy programma

Het buddy programma heeft als doel het creëren van een intergenerationele dialoog. Door middel van het koppelen van leden aan een buddy wordt de mogelijkheid gecreëerd om intergenerationeel, intersectoraal en wederkerig te leren van elkaars inzichten en kennis. De buddy koppels ontmoeten elkaar tijdens ledenbijeenkomsten, maar hebben daarbuiten ook regelmatig contact.

Ben je wel lid van Worldconnectors, affiliate Earth Charter, maar heb je nog geen buddy match? Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar [email protected].

De hele Aarde op de UNESCO Werelderfgoedlijst

Op initiatief van een van de Earth Charter Vrienden en zijn organisatie, het Veerhuis, draagt de Stichting bij als partner aan de campagne ‘De hele Aarde op de UNESCO Werelderfgoedlijst’. Onze inzet is gericht op de relatie met UNESCO en het betrekken van jongeren bij de campagne.

Recente activiteiten: