Omdat Worldconnectors een vereniging is met een ANBI-status, kan je in bepaalde gevallen een groot deel van je contributie met je belasting verrekenen als je dit voor een periode van 5 jaar vastlegt via een periodieke schenking. Hiervoor vul je het formulier periodieke schenking in en stuur je deze aan ons terug.

Meer informatie over de periodieke schenking is te vinden op de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl/giften. 

Looptijd van de gift
Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek geldt vanuit de belastingdienst een termijn van minimaal vijf jaar. Dit betekent dat u minimaal vijf jaar lang een gift moet doen. Na vijf jaar kunt u de overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen.

Indien je gebruik wilt maken van een periodieke schenking kun je die hier downloaden: Overeenkomst Periodieke schenking