Eco Leiderschap

De werkgroep Eco Leiderschap, onder leiding van Lavinia Warnars, Herman Mulder, Dorine van Norren en Henkjan Laats, stond in 2023 in het teken van de maatschappelijke transitie van ego naar eco. De missie van de werkgroep is gericht op het bevorderen van eco-sociale, eco-economische en eco-politieke ontwikkeling, met intentie weg te bewegen van winstmaximalisatie en egoïsme. De visie die de werkgroep volgt is de relatie tussen Nederland en Suriname verbeteren door duurzame ontwikkelingen te ondersteunen. De concrete doelen omvatten het stimuleren van uitwisseling tussen Suriname, de diaspora, en Nederlandse onderwijsinstellingen, geïnspireerd door wereldwijde eco-initiativen.  

Suriname staat voor de uitdaging om natuur en cultuur te behouden te midden van de ontginning van waardevolle grondstoffen. De werkgroep neemt Ecuador en Costa Rica als inspirerende voorbeelden van succesvolle eco-initiatieven om de relatie tussen Nederland en Suriname te versterken en de natuur in Suriname op inclusieve wijze te behouden.