TREES FOR THE WORLD

Wat voor maatregelen en structuren zijn er nodig om zo snel mogelijk één biljoen bomen te planten met oog voor biodiversiteit, duurzaamheid en communities? 

Dat is de vraag die in de werkgroep Trees for the World centraal staat.

Er zijn veel mooie initiatieven die zich bezighouden met bebossing maar tot nu toe is het niet gelukt om het jaarlijkse verlies van tien miljard bomen te compenseren. Daadkrachtigere en impactvolle actie is nodig om het belang van bosbehoud te onderstrepen en het planten van één biljoen bomen te realiseren.

We moeten het proces van her-bebossing en herstel van ecosystemen versnellen en opschalen, en snel. Tom Crowther, een bekende wetenschapper aan de Universiteit van Zurich en betrokken bij de ‘Billion Tree Campaign’ van UNEP , toonde aan dat er voldoende ruimte op aarde is om één biljoen bomen te planten. Volgens het onderzoek kan dit aantal bomen ongeveer tien jaar aan CO2 uitstoot opvangen. Maar bomen en bossen doen veel meer dan dat. Ze verbeteren en beschermen biodiversiteit, spelen een rol in het lokale klimaat, slaan overtollig water op, voorkomen erosie van de aarde, leveren voedsel, onderdak, medicijnen en bouwmateriaal voor dier en mens.

De werkgroep is gedurende drie jaar (2019-2022) diverse keren bij elkaar gekomen, fysiek en digitaal. Er is vanuit verschillende invalshoeken in de materie gedoken. Daarbij is verkend of een concreet initiatief het grootschalig (her)planten van bomen zou kunnen versnellen en zijn er investeringsmodellen onderzocht die hetzelfde doel dienen. De bijeenkomsten waren leerzaam maar hebben helaas niet geresulteerd in een concreet resultaat.

Trekker van deze werkgroep is Lena Eeuwens[email protected]