Alide Roerink: Wat werkelijk telt

earth_6

“Wij zijn tegelijkertijd burgers van verschillende naties en van één wereld waarin het locale en mondiale met elkaar zijn verbonden. Iedereen deelt de verantwoordelijkheid voor het huidige en toekomstige welzijn van de menselijke familie en de grotere levende wereld.” (uit de Earth Charter Preambule – Universele verantwoordelijkheid)

Het Earth Charter is het resultaat van de meest participatieve mondiale dialoog ooit gehouden. Het spreekt me aan omdat het me helpt stil te staan bij wat werkelijk telt. Het geeft me ook moed en vertrouwen omdat het wereldwijde gesprek overeenstemming heeft opgeleverd over gedeelde waarden en gemeenschappelijke doelen. Het Earth Charter is een inspirerend document, gelanceerd in het jaar 2000, én een mondiale beweging voor duurzaamheid, rechtvaardigheid en vrede. Ik zie het als de grondwet voor de Aarde en zet me er voor in dat het Earth Charter een rol speelt in het dagelijks leven van mensen, én in de international gemeenschap bij het opstellen van de nieuwe mondiale duurzaamheids- en ontwikkelingsdoelen.

Ik voel me een bevoorrecht mens deel uit te mogen maken van het mondiale Earth Charter Initiatief, als lid van de Council. Tegelijkertijd streef ik ernaar in mijn eigen directe omgeving het Earth Charter ‘voor te leven’. In Nederland door me in te zetten voor het Earth Charter Fonds en de Vrienden. En in mijn directe levenssfeer als levensgezel, moeder, medebewoner en ‘family farmer’..