Rooster van aftreden of herbenoemen

Het bestuur van Worldconnectors is een actief en levend orgaan en daarin worden af en toe posities gewisseld. Om ervoor te zorgen dat nieuwe bestuursleden altijd hun plek in het bestuur kunnen vinden en er mogelijkheden zijn om van elkaar te leren is het belangrijk dat er andere altijd een mix is tussen ervaren en nieuwere bestuursleden. Om dit te faciliteren heeft het bestuur een rooster van aftreden gemaakt. In dit rooster staat beschreven wanneer welk bestuurslid af zou treden of herbenoemd wordt.

Afgelopen maand hebben wij afscheid genomen van Jamila Meischke en Lynn Zebeda. Het bestuur is op dit moment op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

Hier kun je het volledige Rooster van aftreden of herbenoeming vinden.