Geke Kiers: Zeggen wat je hoopt, doen wat je kunt

2012
2012 was in veel opzichten een heel bijzonder jaar. Ook voor mij. Het was het jaar waarin ik voor het eerst internationaal werkte, rondom de Rio+20 VN-conferentie. Een tijd vol indringende ontmoetingen, mooie gesprekken en ervaringen delen. En altijd was één ding hetzelfde: de mensen die ik trof met een open hart, een open mind en een sterke wil om bij te dragen. Arm en rijk, mannen en vrouwen, jong en ouder, getraumatiseerd en voor het leven beschadigd of met de ervaringen van de meer ‘gewone’ levenslessen.

Ik ging naar Rio om bij te dragen. Bijdragen aan een betere wereld, door het geven van lessen en workshops. Wat er gebeurde is dat ik er ontving. Ik leerde hoe bijdragen vanuit het hart echt werkt.  Daar besloot ik om vanuit deze ervaring een deel van mijn werktijd in te zetten voor een organisatie die werkelijk bijdraagt aan de omslag naar een duurzame wereld. Dat werd het Earth Charter.

Zeggen wat je hoopt en doen wat je kunt
Ik ga me inzetten om het Earth Charter meer bekendheid te geven in het bedrijfsleven, als ethisch document dat aanzet tot handelen. Ook in mijn activiteiten als organisatieadviseur  en als trainer in MBA-opleidingen kan ik die bekendheid persoonlijk bewerkstelligen en perspectieven bieden aan de bedrijven waarmee ik werk. Want het is tijd om te zeggen wat we hopen en te doen wat we kunnen. Allemaal, ieder van ons.

In andere woorden, het is de hoogste tijd om verbindend leiderschap te tonen in de keuzes die we maken. De juiste tijd om te laten zien wat we bedoelen met een duurzame wereld. En de juiste tijd voor mannen en vrouwen om daarin een voorbeeldfunctie in te nemen en voor te leven, te demonstreren hoe het wél kan.

Zeggen wat je hoopt en doen wat je kunt
2013 is het eerste jaar in een nieuwe telling. Een telling van het tijdperk waarin de omslag naar een duurzame, vreedzame en eerlijke wereld daadwerkelijk wordt gemaakt. Ik wil daar graag aan bijdragen. Ik zie mijn rol in het kernteam van de Earth Charter Vrienden als een kans om te doen wat ik kan. Als mens, als moeder, als organisatieadviseur. En ik wil graag zoveel mogelijk anderen aansteken om hetzelfde te doen. Want we kunnen allemaal bijdragen. Het Earth Charter geeft ons een leidraad. Wij moeten het waarmaken. Juist nu – nu de tijd rijp is..