[NL] Worldconnectors lunch en SDG Impact Summit een groot succes

Op maandag 25 september vond de SDG Impact Summit plaats in het KIT. Meer dan 450 vertegenwoordigers van bedrijven, ngo’s, kennisinstellingen, banken en de overheid kwamen samen om te praten over de stand van de SDGs en de mogelijkheden voor de toekomst. Ook waren er 4 Kamerleden aanwezig, die een SDG adopteerden en aan wie een oproep werd gedaan voor een duurzaam regeerakkoord.

Voorafgaand aan de SDG Impact Summit was er een lunch voor de Worldconnectors. Tijdens de lunch waren 35 Worldconnectors aanwezig om de toekomst van de vereniging te bespreken. Deze lunch was georganiseerd door Worldconnectors Rindert de Groot en Bart Romijn. In verschillende groepen werden mogelijke scenario’s besproken.

Foto: Rindert de Groot

Foto: Rindert de Groot

Foto: Rindert de Groot

Na deze lunch begon het eerste deel van de SDG Impact Summit. Dagvoorzitter Annemarie Rakhorst heette iedereen welkom en opende de summit. Burgemeester Wobine Buijs van de gemeente Oss was te gast en ging in gesprek met Annemarie Rakhorst over hoe zij zich binnen de gemeente Oss inzet voor de SDGs, en over wat gemeenten kunnen doen om bij te dragen aan deze doelen. Ook werd er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen BNG Bank en VNG.

Foto: Branko de Lang

Na de plenaire opening splitsten de gasten zich op in 13 groepen, die deelnamen aan verschillende break-out sessies verspreid door het KIT. Deze sessies hadden gevarieerde thema’s. Verschillende sessies werden door Worldconnectors georganiseerd. De werkgroep toekomstige generaties organiseerde de sessie “Op naar een ombudspersoon voor toekomstige generaties”. Zij bespraken een nieuw plan voor een Lab voor Toekomstige Generaties in Nederland. Verder waren meerdere Worldconnectors betrokken bij de sessie “SDG Food Initiative”, en was Worldconnector Laure Heilbron een van de organisatoren van de sessie “Social Impact Partnership: einde aan armoede in Nederland”.

Foto: Branko de Lang

Tijdens het tweede deel van de summit werd als eerste het initiatief “Adopteer een SDG” gelanceerd. Met dit initiatief adopteren verschillende Tweede Kamerleden voor een periode van zes maanden één of meerdere SDGs. Met deze adoptie verbinden ze ‘hun’ SDG zichtbaar met hun politieke werk. Er waren vier Kamerleden aanwezig, die allen ook een of meerdere SDGs hebben geadopteerd, waar zij zich het komend half jaar voor gaan inzetten: Joël Voordewind van de ChristenUnie, Achraf Bouali van D66 , Suzanne Kröger van GroenLinks, en Agnes Mulder van CDA. Hierna begon het debat, geleid door Frederieke Hegger. Verschillende aanwezigen deden een oproep aan de Kamerleden. De verschillende oproepers waren: Ilse Smit van P!NK en Tomas Friedhof van VVD Young Professionals; Gert-Jan Sikking van PGGM; Bart Romijn van Partos; en Jan-Peter Balkenende van Dutch Sustainable Growth Coalition en Hans de Jong van Philips.

Foto: Branko de Lang

Foto: Branko de Lang

Aan het eind van de dag was er aandacht voor de toekomstige generaties. Jan Terlouw ging in gesprek met twee kinderen, Jara en Amar, allebei een SDG ambassadeur. Deze kinderen vertelden hoe belangrijk zij de SDGs vonden, en dat we goed voor de aarde moeten zorgen.

Foto: Branko de Lang

Na dit gesprek werd door deze kinderen, samen met Jan Terlouw en Mark Schneiders van het KIT, het SDG House officieel geopend. De dag werd beëindigd met een foto van alle aanwezigen die een SDG hadden geadopteerd of intensief betrokken waren bij het congres, buiten het KIT waar stoeptegels gelegd waren met de SDGs er op. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde dag!

Foto: Susan Huider/KopiSuSu Fotografie