Lab Toekomstige Generaties

 

 

 

PROJECT:     LAB VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES 

DATUM:     18 oktober 2020

PERIODE:     Begonnen 2018

Het idee om te pleiten voor een ‘Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties’ in het Nederlandse institutionele bestel ontstond een aantal jaren geleden vanuit de Worldconnectors (o.m. Jan van de Venis, Tineke Lambooy, Lynn Zebeda, Alide Roerink en Herman Wijffels). Vanaf 2017-18 heeft een groter aantal Worldconnectors zich ervoor ingezet dat het ‘Lab Toekomstige Generaties’ (LabTG) werd opgericht (Jannet Vaessen, Ties Mouwen, Ignaz Anderson, Kayin Venner). Zie: https://labtoekomstigegeneraties.nl/over-labtg/#team. Het doel van het Lab TG is om: (i) het idee van een Ombudspersoon verder vorm en invulling te geven en (ii) toekomstige generaties meer centraal te zetten in de maatschappelijke en bestuurlijke belangstelling. De missie van het Lab TG is:

Onze missie: in 2050 weegt iedereen het welzijn van toekomstige generaties mee in belangrijke beslissingen.

Als we over toekomstige generaties praten, dan hebben we het over mensen die nu nog niet geboren zijn, mensen die de komende zeven generaties gaan vormen. Mensen die vanaf morgen geboren worden tot ver in het jaar 2125.

Vanaf 2019 ontvangt het Lab TG (als project van de Worldconnectors) subsidies van de GoldSchmeding Foundations, Triodos Foundation, Iona Stichting en Porticus. Aan het eind van 2020 zal er een stichting worden opgericht, waarin het LabTG zal worden ondergebracht. De verbinding met de Worldconnectors blijft bestaan, omdat veel van de Lab TG personen Worldonnector zijn en er ook een personele verbinding is tussen het bestuur van de Worldconnectors en de stichting Lab TG.

Medio 2020 heeft het Lab TG een website gelanceerd: https://labtoekomstigegeneraties.nl/over-labtg/. Voorts zijn er in 2019 en 2020 zijn er diverse bijeenkomsten geweest waar het Lab TG van zich heeft laten horen en perspublicaties verschenen over thema’s die het Lab TG aan het hart gaan. Zie: https://labtoekomstigegeneraties.nl/portfolio/page/2/.

Onlangs heeft het Lab TG haar eerste uitspraak van Waarnemend Ombudspersoon, Worldconnector Jan van de Venis gepubliceerd. De kwestie betreft de Waddenzee. De volgende vragen worden daarin onderzocht: Beschermen wij het Waddengebied voldoende voor toekomstige generaties? Hoe ziet de mooiste mogelijke Waddenzee eruit? Zou het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de Waddenzee bijdragen aan het doorgeven van de mooiste mogelijke Waddenzee aan toekomstige generaties?

Hier kunt u de uitspraak vinden: https://labtoekomstigegeneraties.nl/wp-content/uploads/2020/10/Uitspraak-kwestie-de-Waddenzee.pdf. In de uitspraak stelt de Waarnemend Ombudsman:

“Het Waddengebied wordt op dit moment onvoldoende beschermd voor toekomstige generaties. Het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de Waddenzee zal positief bijdragen om te komen tot de mooist mogelijke Waddenzee voor toekomstige generaties.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit illustratie: Lisa Dröes

Een tweede kwestie is nu in behandeling bij het Lab TG. Die gaat over de vraag: Hoe inclusief is het basisonderwijs in Nederland nu? In Nederland heeft ieder kind recht op en toegang tot onderwijs, maar het is vandaag de dag nog de vraag hoe inclusief ons onderwijs is. Het Lab TG streeft ernaar dat alle kinderen vanuit dezelfde startpositie en perspectieven kunnen beginnen. Dat is nu niet het geval. Een uitspraak wordt later di

t jaar verwacht.

Als derde kwestie buigt het Lab TG zich thans over de vraag wat de waarde van water is met het oog op toekomstige generaties. Deze week wordt de Week van de VN (19 t/m 23 oktober) georganiseerd door de Nationale Jeugdraad (NJR). Als onderdeel daarvan organiseert het Lab TG aanstaande donderdag, 22 oktober, een workshop met de titel: Wat is de Waarde van Water voor jou? Zie: https://labtoekomstigegeneraties.nl/2020/10/15/workshop-de-waarde-van-water/.

In deze workshop wordt een ToekomstRaad gevormd, die zich gaat inleven in de Waarde van Water voor Toekomstige Generaties. Alle deelnemers gaan deelnemen aan een inleefoefening, 7 generaties terug in de tijd en 7 generaties in de toekomst. Het startpunt is de vraag: Wat is de Waarde van Water voor jou? De Waarnemend Ombudspersoon zal toelichten hoe de inbreng van de ToekomstRaad van belang is, zodat hij mede op basis daarvan zijn uitspraak over de Waarde van Water gaat uitbrengen. Alle Worldconnectors zijn uitgenodigd te participeren. Aanmelden kan hier: https://nationalejeugdraad.typeform.com/to/AyqGiRTZ.

Ter voorbereiding op de workshop kan een ‘Quickscan’ worden gelezen, waarin diverse waarden van water worden geschetst. Deze wordt op eind van de dag op 22 oktober gepubliceerd op de website van het Lab TG. Zie deze pagina: https://labtoekomstigegeneraties.nl/2020/10/15/workshop-de-waarde-van-water/.

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot: het Lab TG nodigt u uit om mee te doen met de Lab activiteiten. Dat kan op diverse manieren: https://labtoekomstigegeneraties.nl/doe-mee/.