28 juni – Global Goals 3 en 6

1459251385

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden.
Lees het verslag op OneWorld.

Op dinsdag 28 juni vond de vijfde estafettebijeenkomst plaats van de Global Goals Accelerator. De Global Goals Accelerator versnelt de awareness en implementatie van de Global Goals in Nederland (en daarbuiten) te beginnen met een reeks van 10 bijeenkomsten.

Tijdens deze bijzondere avond waren we te gast bij Seets2meet.com in Utrecht.

Samen met Ivan Wolffers (Em. Hoogleraar Gezondheid en Cultuur en schrijver), Ines von Rosenstiel (voorzitter NIKIM, het Nationaal Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine) en William van Niekerk (Trekker Internationalisering Topsector Water), denkers en doeners met verschillende relevante achtergronden stonden we stil bij de verander-agenda die de Global Goals jou en je organisatie en netwerk kunnen bieden. Daarbij zoomden we in op de doelen (3) verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden’, en in relatie daarmee ook (6) verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen’.

Het programma stond in het teken van bijzondere ontmoetingen, verbinding, interactie en dialoog, waarbij mensen werden verbonden die actief zijn op deze thema’s binnen Nederland en daarbuiten. 

Global Goals als verander-agenda
De Global Goals zien wij als een gezamenlijke verander-agenda die de wereld meer in balans moet brengen en ervoor moet zorgen dat niemand achter blijft. Dat kan alleen als we de problemen van vandaag oplossen met de inzichten van morgen. Vanuit een besef van urgentie en ambitie kunnen we een slinger geven aan de Global Goals. Deelname bied je een platform om initiatieven waaraan je werkt of die je voor ogen hebt in te brengen. De uitkomsten zullen deelnemers en anderen inspireren om met de Global Goals aan de slag te gaan en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. De estafettebijeenkomsten dragen bij aan het bouwen van de Global Goals NL Community, die na de bijeenkomsten via een online platform met elkaar verbonden blijft.

Goals 3 en 6
In deze bijeenkomst combineren we Global Goals 3 en 6, omdat ze in de implementatie sterk samenhangen. De doelen over gendergelijkheid (5), vermindering van verschillen binnen en tussen landen (10), en een internationaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling (17) komen iedere keer terug. Meer achtergrond bij de Global Goals tref je onderaan deze brief aan en op de website Global Goals NL.

3. Goede gezondheid6 BBK GG icoon

Opzet van de bijeenkomst

Deze bijeenkomst werd mede gedragen door Huis der Nederlanden. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht van 17:00 – 20:00 uur.

Achtergrond
Doel drie gaat over gezondheid en welzijn voor iedereen van jong tot oud. In 2030 moet het mondiale moedersterftecijfer tenminste worden teruggedrongen tot 70 per 100.000 levendgeborenen. Ook moet het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar oud wereldwijd minder zijn dan 25 per 1000 levendgeborenen. Daarnaast is het doel om in 2030 een einde te maken aan epidemieën, zoals HIV/aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische ziekten, alsook hepatitis, door water overgebrachte ziekten en andere overdraagbare ziekten. Seksuele en reproductieve gezondheidszorg moet in 2030 voor iedereen toegankelijk zijn. Ook moet er betere informatie beschikbaar komen over voortplanting en gezinsplanning, zodat iedereen goed geïnformeerde, eigen keuzes kan maken.

Doel zes gaat over schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Sinds 1990 hebben 2,6 miljard mensen toegang gekregen tot schoon drinkwater, maar 1,8 miljard mensen halen hun drinkwater nog steeds uit vervuilde bronnen. Daarnaast kunnen 2,4 miljard mensen op de wereld nog geen gebruik maken van schone toiletten en ander sanitair. Het doel is dat iedereen in 2030 toegang moet hebben tot schoon drinkwater en gebruik moet kunnen maken van schoon en goed sanitair.

Op 17 mei presenteerde de Rijksoverheid de ‘state of the art’ van beleid en wetgeving per Global Goal: Rapport Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – Inventarisatie nationale implementatie. Ook het PBL publiceerde recentelijk een studie Sustainable Development Goals in Nederland: Bouwstenen voor leefomgevingsbeleid voor 2030. Hierin verkent het PBL de Nederlandse beleidskeuzes voor natuur en milieu die voortvloeien uit de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Veertig organisaties, waaronder Partos, FMS en Woord en Daad, publiceerden op 19 mei jl. het rapport Ready for Change? Globals Goals at home and abroad, met een analyse van het Nederlandse beleid vanuit het perspectief van beleidscoherentie voor internationale samenwerking en de Global Goals.