7 juni Kick-off – Global Goals 1 & 8

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden, lees het artikel van OneWorld

Kick-off Global Goals Accelerator estafettebijeenkomsten1459251385

Op dinsdag 7 juni vond de kick-off plaats van de Global Goals Accelerator estafettebijeenkomsten. De Global Goals Accelerator versnelt de awareness en implementatie van de Global Goals in Nederland (en daarbuiten) te beginnen met een reeks van 10 bijeenkomsten. Tijdens deze eerste bijzondere avond waren we te gast bij de 1% Club te Amsterdam.

Ruud Koornstra, Premier van het Innovatiekabinet, opende de kick-off bijeenkomst. Vervolgens hebben we samen met inspirator Anna Chojnacka (1% Club) stil gestan bij de verander-agenda die de Global Goals jou en je organisatie en netwerk kunnen bieden. Daarbij zoomden we in op de doelen (1)Beëindig extreme armoede en (8) Bevorder inclusieve economische groei en fatsoenlijk werk voor iedereen.

Het programma stond in het teken van bijzondere ontmoetingen, verbinding, interactie en dialoog, waarbij mensen worden verbonden die actief zijn op deze thema’s binnen Nederland en daarbuiten. We nodigen je van harte uit om samen met 30 tot 40 andere denkers en doeners naar de Global Goals te kijken met de maatschappij van 2030 in het vizier.

Goals 1 en 8

In deze eerste bijeenkomst combineerden we Global Goals 1 en 8, omdat ze in de implementatie sterk samenhangen. Doel 1 gaat over het beëindigen van armoede. Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven. Hoewel het aantal mensen dat in extreme armoede leeft sinds 1990 aanzienlijk is afgenomen, leefde in 2012 nog steeds 896 miljoen mensen onder de grens van 1,90 dollar per dag. Ook Nederland kent armoede volgens onze eigen nationale definitie. Doel 8 gaat over fatsoenlijk werk voor iedereen en duurzame en inclusieve economische groei. Dit betekent dat iedereen die kan werken de mogelijkheid moet hebben om te kunnen werken, onder goede werkomstandigheden. Deze banen moeten economische groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten. Daarnaast is er actie nodig om moderne slavernij, mensenhandel en gedwongen arbeid, inclusief kinderarbeid en kindsoldaten tegen te gaan.

De doelen over gendergelijkheid (5), vermindering van verschillen binnen en tussen landen (10), en een internationaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling (17) komen iedere keer terug. Meer informatie over de Global Goals vind je op de website Global Goals NL.

1 BBK GG icoon8 BBK GG icoon.

Voor recente documenten en meer informatie over de Goals, zie ‘achtergrond’ onderaan deze pagina.

Goals icoontjes

Voor een overzicht van de data voor de serie bijeenkomsten, zie de kalender met data en locaties.

Achtergrond

Doel 1 gaat over het beëindigen van armoede. Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven. Hoewel het aantal mensen dat in extreme armoede leeft sinds 1990 aanzienlijk is afgenomen, leefde in 2012 nog steeds 896 miljoen mensen onder de grens van 1,90 dollar per dag. Ook Nederland kent armoede volgens onze eigen nationale definitie. 

Doel 8 gaat over fatsoenlijk werk voor iedereen en duurzame en inclusieve economische groei. Dit betekent dat iedereen die kan werken de mogelijkheid moet hebben om te kunnen werken, onder goede werkomstandigheden. Deze banen moeten economische groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten. Daarnaast is er actie nodig om moderne slavernij, mensenhandel en gedwongen arbeid, inclusief kinderarbeid en kindsoldaten tegen te gaan.

Op 17 mei presenteerde de Rijksoverheid de ‘state of the art’ van beleid en wetgeving per Global Goal: Rapport Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – Inventarisatie nationale implementatie. Ook het PBL publiceerde recentelijk een studie Sustainable Development Goals in Nederland: Bouwstenen voor leefomgevingsbeleid voor 2030. Hierin verkent het PBL de Nederlandse beleidskeuzes voor natuur en milieu die voortvloeien uit de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Veertig organisaties, waaronder Partos, FMS en Woord en Daad, publiceerden op 19 mei jl. het rapport Ready for Change? Globals Goals at home and abroad, met een analyse van het Nederlandse beleid vanuit het perspectief van beleidscoherentie voor internationale samenwerking en de Global Goals.

13 juni – Global Goal 2 &12

1459251385Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden. Lees het artikel van OneWorld.

Op maandag 13 juni vond de tweede estafettebijeenkomst plaats van de Global Goals Accelerator, met een focus op de Goals 2 & 12.

Global Goals Accelerator versnelt de awareness en implementatie van de Global Goals in Nederland (en daarbuiten) te beginnen met een reeks bijeenkomsten.

Tijdens deze bijzondere bijeenkomst waren we te gast bij Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Aansluitend op de Global Goals Accelerator estafettebijeenkomst vindt de publieksbijeenkomst plaats in Pakhuis de Zwijger over duurzame consumptie en productie.  

Samen met inspiratoren en koplopers met verschillende relevante achtergronden stonden we stil bij de verander-agenda die de Global Goals jou en je organisatie en netwerk kunnen bieden. Daarbij zoomden we met Charlotte Linnebank (The Questionmark) in op doel (12) ‘verzeker duurzame consumptie en productiepatronen’. En met Christy van Beek (WUR, Alterra) op doel (2) ‘Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw’. 

Het programma stond in het teken van bijzondere ontmoetingen, verbinding, interactie en dialoog, waarbij mensen worden verbonden die actief zijn op deze thema’s binnen Nederland en daarbuiten. 

Global Goals als verander-agenda
De Global Goals zien wij als een gezamenlijke verander-agenda die de wereld meer in balans moet brengen en ervoor moet zorgen dat niemand achter blijft. Dat kan alleen als we de problemen van vandaag oplossen met de inzichten van morgen. Vanuit een besef van urgentie en ambitie kunnen we een slinger geven aan de Global Goals. Deelname bied je een platform om initiatieven waaraan je werkt of die je voor ogen hebt in te brengen. De uitkomsten zullen deelnemers en anderen inspireren om met de Global Goals aan de slag te gaan en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. De estafettebijeenkomsten dragen bij aan het bouwen van de Global Goals NL Community, die na de bijeenkomsten via een online platform met elkaar verbonden blijft. Deze bijeenkomst wordt mede gedragen door The Questionmark.

Goal 12 & 2 

Tijdens de tweede bijeenkomst stond Global Goal 12 centraal, en omdat Global Goal 2 er in de implementatie zozeer mee samenhangt, nemen we Global Goal 2 ook mee. De doelen over gendergelijkheid (5), vermindering van verschillen binnen en tussen landen (10), en een internationaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling (17) komen iedere keer terug. Meer achtergrond bij de Global Goals tref je onderaan deze brief aan en op de website Global Goals NL.

12 Verantwoorde consumptie2. Geen honger

Achtergrond
Doel twee gaat over het beëindigen van honger, het bereiken van voedselzekerheid, het verbeteren van voeding en het promoten van duurzame landbouw. In 2030 mag niemand op de wereld meer honger lijden. Iedereen moet toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door. De targets van dit doel richten zich tevens op het beëindigen van ondervoeding. Om in 2050 negen miljard mensen te kunnen voeden richt dit doel zich tevens op de voedselproductie. Zo moeten er in 2030 duurzame systemen zijn voor voedselproductie. Dit betekent dat de voedselproductie omhoog moet, zonder ecosystemen aan te tasten.

Doel 12 gaat over duurzame consumptie en productie. Hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking op een duurzame manier van voedsel voorzien? Terwijl er bijna 800 miljoen mensen honger hebben, is er in sommige delen van de wereld juist te veel (ongezond) eten, wat zorgt voor hart- en vaatziekten. Naar schatting haalt ongeveer een derde van wat de wereld produceert aan voedsel, ons bord niet. Het doel is om in 2030 voedselverspilling gehalveerd te hebben. Ook moeten we zorgen dat het kleine percentage aan drinkwater dat er is minder vaak vervuild en verspild wordt. Daarnaast moet onze productie schoner: het doel is om chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem te verminderen. Het doel is om de hele keten bewust te maken van de problemen en te laten meehelpen bij de oplossingen. Van boer tot supermarkt, van lokale overheden tot waterbedrijven, en uiteindelijk de consument: zorg dat iedereen voldoende informatie heeft over een groene levensstijl (Bron: Goal 12, GlobalGoalsNL).

Op 17 mei presenteerde de Rijksoverheid de ‘state of the art’ van beleid en wetgeving per Global Goal: Rapport Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – Inventarisatie nationale implementatie. Zie verder de quickscan duurzaam inkopen bij provincies en gemeenten van de Groene Zaak.

 

21 juni – Global Goals 9 & 11

1459251385

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden. Lees hier het verslag van OneWorld: De uitdaging voor de komende 15 jaar: Hoe maken we megasteden duurzaam?

Op dinsdag 21 juni vond de derde estafettebijeenkomst plaats van de Global Goals Accelerator. Tijdens deze bijzondere avond waren we te gast bij Arcadis te Amersfoort, waarbij Niels van Geenhuizen optrad als host. 

Prof. Paul Louis Iske (hoogleraar Combinatorische Innovatie, Universiteit Maastricht) en Arie Voorburg (Arcadis) hielden beiden een inspierende talk. Samen met koplopers met verschillende relevante achtergronden stonden we stil bij de verander-agenda die de Global Goals kunnen bieden. Daarbij zoomden we in op de doelen (9) ‘bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie’ en (11) ‘maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam’.

André Veneman (Akzo Nobel) en Marius Stehouwer deelden ervaringen en resulaten met multistakholder samenwerking voor de Global Goals vanuit de Human Cities Coalition – verbonden aan het SDG Charter.

Global Goals als verander-agenda
De Global Goals zien wij als een gezamenlijke verander-agenda die de wereld meer in balans moet brengen en ervoor moet zorgen dat niemand achter blijft. Dat kan alleen als we de problemen van vandaag oplossen met de inzichten van morgen. Vanuit een besef van urgentie en ambitie kunnen we een slinger geven aan de Global Goals. Deelname bied je een platform om initiatieven waaraan je werkt of die je voor ogen hebt in te brengen. De uitkomsten zullen deelnemers en anderen inspireren om met de Global Goals aan de slag te gaan en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. De estafettebijeenkomsten dragen bij aan het bouwen van de Global Goals NL Community, die na de bijeenkomsten via een online platform met elkaar verbonden blijft.

Deze bijeenkomst wordt mede gedragen door Arcadis.

Gecombineerde_GG3

Goals 9 en 11
In deze bijeenkomst combineren we Global Goals 9 en 11, omdat ze in de implementatie sterk samenhangen. De doelen over gendergelijkheid (5), vermindering van verschillen binnen en tussen landen (10), en een internationaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling (17) komen iedere keer terug. Meer achtergrond bij de Global Goals tref je aan op de website Global Goals NL en specifiek voor Goals 9&11 onderaan deze pagina.

 

Achtergrond

Doel negen gaat over duurzame infrastructuur en innovatie. Naast duurzaam en inclusief, moet infrastructuur in 2030 voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Duurzame en inclusieve industrialisatie moet voor meer banen zorgen en het moet het BNP verhogen. In 2020 moeten ook de minst ontwikkelde landen toegang hebben tot internet en er moet meer onderzoek komen naar technologie binnen de industriële sector.

Doel elf gaat over veilige en duurzame steden. Op dit moment woont de helft van de wereldbevolking, zo’n 3.5 miljard mensen, in de stad. In 2030 woont mogelijk bijna 60 procent van alle mensen wereldwijd in stedelijk gebied. Vrijwel al deze verstedelijking, 95 procent, vindt plaats in ontwikkelingslanden. De snelle verstedelijking drukt zwaar op het krijgen of behouden van vers watervoorziening, functionerende riolering, de leefomgeving en de volksgezondheid. In 2030 moet de stad van de toekomst met behulp van innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang tot basisvoorzieningen als schoon drinkwater, huisvesting, energie, transport en meer.

Op 17 mei presenteerde de Rijksoverheid de ‘state of the art’ van bestaand en voorgenomen beleid Global Goal: Rapport Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – Inventarisatie nationale implementatie. Ook het PBL publiceerde recentelijk een studie Sustainable Development Goals in Nederland: Bouwstenen voor leefomgevingsbeleid voor 2030. Hierin verkent het PBL de Nederlandse beleidskeuzes voor natuur en milieu die voortvloeien uit de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

 

23 juni – Global Goals 7 & 13

1459251385

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Lees hier het verslag van OneWorld: Klimaatverandering onder de loep.  

Op donderdag 23 juni vond de 4e estafettebijeenkomst plaats van de Global Goals Accelerator. De Global Goals Accelerator versnelt de awareness en implementatie van de Global Goals in Nederland (en daarbuiten) te beginnen met een reeks van 10 bijeenkomsten.

Tijdens deze bijzondere avond waren we te gast bij Witteveen+Bos te Amsterdam. Samen met inspiratoren Jan Paul van Soest (De Gemeynt Coöperatie en Energiedialoog Nederland), Coen Teeuw (Witteveen+Bos en Sharing City), Ralien Bekkers en Liset Meddens (voormalig VN Jongerenvertegenwoordigers Duurzaamheid en actief in de klimaatbeweging), denkers en doeners met verschillende relevante achtergronden stonden we stil bij de verander-agenda die de Global Goals jou en je organisatie en netwerk kunnen bieden. Daarbij zoomden we in op de doelen (7) ‘verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie’ en (13) ‘neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden’. Het programma stond  in het teken van bijzondere ontmoetingen, verbinding, interactie en dialoog, waarbij mensen worden verbonden die actief zijn op deze thema’s binnen Nederland en daarbuiten. Samen met ruim 30 denkers en doeners kijken we in deze bijeenkomst naar de Global Goals met de maatschappij van 2030 in het vizier. 

Global Goals als verander-agenda
De Global Goals zien wij als een gezamenlijke verander-agenda die de wereld meer in balans moet brengen en ervoor moet zorgen dat niemand achter blijft. Dat kan alleen als we de problemen van vandaag oplossen met de inzichten van morgen. Vanuit een besef van urgentie en ambitie kunnen we een slinger geven aan de Global Goals. Deelname bied je een platform om initiatieven waaraan je werkt of die je voor ogen hebt in te brengen. De uitkomsten zullen deelnemers en anderen inspireren om met de Global Goals aan de slag te gaan en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. De estafettebijeenkomsten dragen bij aan het bouwen van de Global Goals NL Community, die na de bijeenkomsten via een online platform met elkaar verbonden blijft.

Deze bijeenkomst wordt mede gedragen door Witteveen+Bos.

13 BBK GG icoonGoals 7 en 137. Duurzame energie
In deze bijeenkomst combineren we Global Goals 7 en 13, omdat ze in de implementatie sterk samenhangen. De doelen over gendergelijkheid (5), vermindering van verschillen binnen en tussen landen (10), en een internationaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling (17) komen iedere keer terug. Meer achtergrond bij de Global Goals tref je onderaan deze brief aan en op de website Global Goals NL.

 

 

 

Achtergrond

Doel zeven gaat over duurzame energie voor iedereen. Een op de vijf mensen heeft op dit moment nog geen toegang tot energie. Tegelijkertijd halen we te veel energie uit kolen, olie en gas. Deze grondstoffen raken een keer op en de uitstoot veroorzaakt klimaatverandering. In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Om moderne en duurzame energie ook in ontwikkelingslanden toegankelijk te maken, moet er gewerkt worden aan een betere infrastructuur en technologische vooruitgang.

Doel dertien gaat over het aanpakken van de klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Arme mensen die nu al het meest kwetsbaar zijn, krijgen het eerst met de gevolgen te maken. Vaak zijn zij afhankelijk van landbouw in gebieden die gevoelig zijn voor extreme weersomstandigheden. In december 2015 werd in Parijs een klimaatakkoord gesloten waarbij landen afgesproken hebben om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden. Hiervoor moeten broeikasgassen fors worden teruggedrongen en het gebruik van fossiele energie moet worden vervangen door duurzame energie. Verder is het belangrijk dat met name ontwikkelingslanden maatregelen kunnen nemen om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Op 17 mei presenteerde de Rijksoverheid de ‘state of the art’ van beleid en wetgeving per Global Goal: Rapport Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – Inventarisatie nationale implementatie. Ook het PBL publiceerde recentelijk een studie Sustainable Development Goals in Nederland: Bouwstenen voor leefomgevingsbeleid voor 2030. Hierin verkent het PBL de Nederlandse beleidskeuzes voor natuur en milieu die voortvloeien uit de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Veertig organisaties, waaronder Partos, FMS en Woord en Daad, publiceerden op 19 mei jl. het rapport Ready for Change? Globals Goals at home and abroad, met een analyse van het Nederlandse beleid vanuit het perspectief van beleidscoherentie voor internationale samenwerking en de Global Goals.

28 juni – Global Goals 3 en 6

1459251385

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden.
Lees het verslag op OneWorld.

Op dinsdag 28 juni vond de vijfde estafettebijeenkomst plaats van de Global Goals Accelerator. De Global Goals Accelerator versnelt de awareness en implementatie van de Global Goals in Nederland (en daarbuiten) te beginnen met een reeks van 10 bijeenkomsten.

Tijdens deze bijzondere avond waren we te gast bij Seets2meet.com in Utrecht.

Samen met Ivan Wolffers (Em. Hoogleraar Gezondheid en Cultuur en schrijver), Ines von Rosenstiel (voorzitter NIKIM, het Nationaal Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine) en William van Niekerk (Trekker Internationalisering Topsector Water), denkers en doeners met verschillende relevante achtergronden stonden we stil bij de verander-agenda die de Global Goals jou en je organisatie en netwerk kunnen bieden. Daarbij zoomden we in op de doelen (3) verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden’, en in relatie daarmee ook (6) verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen’.

Het programma stond in het teken van bijzondere ontmoetingen, verbinding, interactie en dialoog, waarbij mensen werden verbonden die actief zijn op deze thema’s binnen Nederland en daarbuiten. 

Global Goals als verander-agenda
De Global Goals zien wij als een gezamenlijke verander-agenda die de wereld meer in balans moet brengen en ervoor moet zorgen dat niemand achter blijft. Dat kan alleen als we de problemen van vandaag oplossen met de inzichten van morgen. Vanuit een besef van urgentie en ambitie kunnen we een slinger geven aan de Global Goals. Deelname bied je een platform om initiatieven waaraan je werkt of die je voor ogen hebt in te brengen. De uitkomsten zullen deelnemers en anderen inspireren om met de Global Goals aan de slag te gaan en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. De estafettebijeenkomsten dragen bij aan het bouwen van de Global Goals NL Community, die na de bijeenkomsten via een online platform met elkaar verbonden blijft.

Goals 3 en 6
In deze bijeenkomst combineren we Global Goals 3 en 6, omdat ze in de implementatie sterk samenhangen. De doelen over gendergelijkheid (5), vermindering van verschillen binnen en tussen landen (10), en een internationaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling (17) komen iedere keer terug. Meer achtergrond bij de Global Goals tref je onderaan deze brief aan en op de website Global Goals NL.

3. Goede gezondheid6 BBK GG icoon

Opzet van de bijeenkomst

Deze bijeenkomst werd mede gedragen door Huis der Nederlanden. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht van 17:00 – 20:00 uur.

Achtergrond
Doel drie gaat over gezondheid en welzijn voor iedereen van jong tot oud. In 2030 moet het mondiale moedersterftecijfer tenminste worden teruggedrongen tot 70 per 100.000 levendgeborenen. Ook moet het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar oud wereldwijd minder zijn dan 25 per 1000 levendgeborenen. Daarnaast is het doel om in 2030 een einde te maken aan epidemieën, zoals HIV/aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische ziekten, alsook hepatitis, door water overgebrachte ziekten en andere overdraagbare ziekten. Seksuele en reproductieve gezondheidszorg moet in 2030 voor iedereen toegankelijk zijn. Ook moet er betere informatie beschikbaar komen over voortplanting en gezinsplanning, zodat iedereen goed geïnformeerde, eigen keuzes kan maken.

Doel zes gaat over schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Sinds 1990 hebben 2,6 miljard mensen toegang gekregen tot schoon drinkwater, maar 1,8 miljard mensen halen hun drinkwater nog steeds uit vervuilde bronnen. Daarnaast kunnen 2,4 miljard mensen op de wereld nog geen gebruik maken van schone toiletten en ander sanitair. Het doel is dat iedereen in 2030 toegang moet hebben tot schoon drinkwater en gebruik moet kunnen maken van schoon en goed sanitair.

Op 17 mei presenteerde de Rijksoverheid de ‘state of the art’ van beleid en wetgeving per Global Goal: Rapport Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – Inventarisatie nationale implementatie. Ook het PBL publiceerde recentelijk een studie Sustainable Development Goals in Nederland: Bouwstenen voor leefomgevingsbeleid voor 2030. Hierin verkent het PBL de Nederlandse beleidskeuzes voor natuur en milieu die voortvloeien uit de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Veertig organisaties, waaronder Partos, FMS en Woord en Daad, publiceerden op 19 mei jl. het rapport Ready for Change? Globals Goals at home and abroad, met een analyse van het Nederlandse beleid vanuit het perspectief van beleidscoherentie voor internationale samenwerking en de Global Goals.

29 juni – Global Goal 4

1459251385

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden.
Lees het verslag op OneWorld

Op woensdagochtend 29 juni vond de zesde estafettebijeenkomst plaats van de Global Goals Accelerator. De Global Goals Accelerator versnelt de awareness en implementatie van de Global Goals in Nederland (en daarbuiten) te beginnen met een reeks van 10 bijeenkomsten.

Tijdens deze bijzondere ochtend waren we te gast bij  NIVOZ te Driebergen. NIVOZ faciliteerde een dialoogsessie, met als inspirator Luc Stevens (NIVOZ). We stonden vooral stil bij de vraag welke opdracht het onderwijs heeft, mede in het licht van de Global Goals. Daarbij zoomden we in op doel (4) ‘Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen’.

Global Goals als verander-agenda
De Global Goals zien wij als een gezamenlijke verander-agenda die de wereld meer in balans moet brengen en ervoor moet zorgen dat niemand achter blijft. Dat kan alleen als we de problemen van vandaag oplossen met de inzichten van morgen. Vanuit een besef van urgentie en ambitie kunnen we een slinger geven aan de Global Goals. Deelname bied je een platform om initiatieven waaraan je werkt of die je voor ogen hebt in te brengen. De uitkomsten zullen deelnemers en anderen inspireren om met de Global Goals aan de slag te gaan en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. De estafettebijeenkomsten dragen bij aan het bouwen van de Global Goals NL Community, die na de bijeenkomsten via een online platform met elkaar verbonden blijft.

Goal 4
Tijdens deze bijeenkomst stond Global Goal 4 centraal. De doelen over gendergelijkheid (5), vermindering van verschillen binnen en tussen landen (10), en een internationaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling (17) komen iedere keer terug. Meer achtergrond bij de Global Goals tref je onderaan deze brief aan en op de website Global Goals NL.

4. Kwaliteitsonderwijs

 

 

30 juni – Global Goals 14 & 15

1459251385

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden.
Lees het verslag van OneWorld.

Op donderdag 30 juni vond de 7e estafettebijeenkomst plaats van de Global Goals Accelerator. We waren te gast in IJmuiden bij KIMO Nederland/België, de milieu- en veiligheidsorganisatie voor kustgeoriënteerde gemeenten. Robert te Beest, wethouder van Velsen en voorzitter van KIMO opende de estafettebijeenkomst op een bijzondere plek pal aan de Noordzee.

Samen met inspiratoren Caroline van Leenders (RVO), Mike Mannaart (KIMO), Xander de Bruine (Water Footprint Network), doener en denkers met verschillende relevante achtergronden stonden we stil bij de verander-agenda die de Global Goals jou en je organisatie en netwerk kunnen bieden. Daarbij zoomen we in op de doelen (14) ‘behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen’ en (15) ‘bescherm, herstel en bevorder duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe’. Het programma stond in het teken van bijzondere ontmoetingen, verbinding, interactie en dialoog, waarbij mensen worden verbonden die actief zijn op deze thema’s binnen Nederland en daarbuiten. 

Global Goals als verander-agenda
De Global Goals zien wij als een gezamenlijke verander-agenda die de wereld meer in balans moet brengen en ervoor moet zorgen dat niemand achter blijft. Dat kan alleen als we de problemen van vandaag oplossen met de inzichten van morgen. Vanuit een besef van urgentie en ambitie kunnen we een slinger geven aan de Global Goals. Deelname bied je een platform om initiatieven waaraan je werkt of die je voor ogen hebt in te brengen. De uitkomsten zullen deelnemers en anderen inspireren om met de Global Goals aan de slag te gaan en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. De estafettebijeenkomsten dragen bij aan het bouwen van de Global Goals NL Community, die na de bijeenkomsten via een online platform met elkaar verbonden blijft.

Goals 14 en 15
In deze bijeenkomst combineerden we Global Goals 14 en 15, omdat ze in de implementatie sterk samenhangen. De doelen over gendergelijkheid (5), vermindering van verschillen binnen en tussen landen (10), en een internationaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling (17) komen iedere keer terug. Meer achtergrond bij de Global Goals tref je onderaan deze brief aan en op de website Global Goals NL.

14. Leven onder water15 BBK GG icoon

 

Achtergrond

Doel 14 gaat over het beschermen van zeeën en oceanen. Oceanen zijn met hun temperatuur, hun stromingen en hun onderzeese leven de motor van mondiale systemen die de aarde bewoonbaar maken voor mensen. Ons drinkwater, ons weer, klimaat, de kusten, veel van ons eten en zelfs de lucht die we inademen zijn afhankelijk van de zee. Om een duurzame toekomst te realiseren is zorgvuldig beheer van deze essentiële mondiale hulpbron noodzakelijk. In doel veertien is onder andere vastgesteld dat in 2025 de vervuiling van de zee in aanzienlijke mate moet zijn verminderd, op een duurzame manier zee- en kustecosystemen moeten worden beheerd en beschermd, en er een einde komt aan overbevissing.

Doel 15 gaat over het herstel van ecosystemen en het behoud van biodiversiteit. Ontbossing en verwoestijning, veroorzaakt door de mens en klimaatverandering, vormen enorme uitdagingen voor duurzame ontwikkeling en tasten de levens van miljoenen mensen aan in hun strijd tegen armoede.  In doel vijftien is onder andere vastgesteld dat in 2020 de ontbossing moet zijn gestopt en bebossing wereldwijd moet toenemen. In datzelfde jaar moeten zoetwater- ecosystemen en ecosystemen op het land beschermd worden, met name bossen, moerassen, berggebieden en steppen. In 2030 moet de woestijnvorming tegen worden gegaan.

Op 17 mei presenteerde de Rijksoverheid de ‘state of the art’ van beleid en wetgeving per Global Goal: Rapport Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – Inventarisatie nationale implementatie.

5 juli – Global Goal 16

1459251385

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden. Lees het verslag van
OneWorld

Op dinsdag 5 juli vond de 8e en wat betreft deze estafettereeks tevens de afsluitende bijeenkomst plaats van de Global Goals Accelerator bijeenkomsten.

De Global Goals Accelerator versnelt de awareness en implementatie van de Global Goals in Nederland (en daarbuiten) te beginnen met een reeks van 10 bijeenkomsten.

Tijdens deze bijzondere avond waren we te gast bij de New World Campus te Den Haag. Upeace The Hague is mede drager van deze bijeenkomst en Nika Salvetti zal Global Goal 16 inleiden.

Samen met inspiratoren Kees van Baar (Mensenrechtenambassadeur), Dennis van Kerkhoven (initiatiefnemer Coöperatieve Samenlevingen) en Jan van de Venis (Wnd Ombudsman Toekomstige Generaties), denker en doeners met verschillende relevante achtergronden stonden we stil bij de verander-agenda die de Global Goals jou en je organisatie en netwerk kunnen bieden. Daarbij zoomden we in op doel 16 over vrede, veiligheid en rechtvaardigheid.

Hugo von Meijenfeldt (Coördinator Nationale Implementatie Global Goals) was aanwezig om de oogst van de estafettereeks in ontvangst te nemen en daarop te reageren.

Het programma stond in het teken van bijzondere ontmoetingen, verbinding, interactie en dialoog, waarbij mensen worden verbonden die actief zijn op deze thema’s binnen Nederland en daarbuiten. Samen met 30 tot 40 andere denkers en doeners keken we naar de Global Goals met de maatschappij van 2030 in het vizier. 

Global Goals als verander-agenda
De Global Goals zien wij als een gezamenlijke verander-agenda die de wereld meer in balans moet brengen en ervoor moet zorgen dat niemand achter blijft. Dat kan alleen als we de problemen van vandaag oplossen met de inzichten van morgen. Vanuit een besef van urgentie en ambitie kunnen we een slinger geven aan de Global Goals. Deelname bied je een platform om initiatieven waaraan je werkt of die je voor ogen hebt in te brengen. De uitkomsten zullen deelnemers en anderen inspireren om met de Global Goals aan de slag te gaan en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. De estafettebijeenkomsten dragen bij aan het bouwen van de Global Goals NL Community, die na de bijeenkomsten via een online platform met elkaar verbonden blijft.

Goal 16
Tijdens deze afsluitende bijeenkomst van de estafettebijeenkomsten staat Global Goal 16 centraal. De doelen over gendergelijkheid (5), vermindering van verschillen binnen en tussen landen (10), en een internationaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling (17) komen iedere keer terug. Meer achtergrond bij de Global Goals tref je onderaan deze brief aan en op de website Global Goals NL.

16. Vrede

Opzet van de bijeenkomst

Deze bijeenkomst wordt mede gedragen door UPEACE Centre The Hague en de werkgroep Toekomstige Generaties van de Worldconnectors.

De bijeenkomst vindt plaats van 17:00 – 20:00 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt een lichte duurzame maaltijd verzorgd. Hugo von Meijenfeldt (Coördinator Nationale Implementatie Global Goals, ministerie van Buitenlandse Zaken), Dennis van Kerkhoven (Coöperatieve Samenlevingen) en Jan van de Venis (Wnd Ombuds Toekomstige Generaties, Stand Up for Your Rights) zullen ieder een bijzondere rol vervullen. Daarnaast is er alle ruimte om jouw visie te delen. We zullen luisteren naar de muzikale inspiratie door Ayla van Kessel, stilstaan en reflecteren. Hoe dragen we bij aan doel 16? Wat zouden we anders willen doen met 2030 in het vizier? En hoe kunnen we dit in samenwerking realiseren?