5 juli – Global Goal 16

1459251385

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden. Lees het verslag van
OneWorld

Op dinsdag 5 juli vond de 8e en wat betreft deze estafettereeks tevens de afsluitende bijeenkomst plaats van de Global Goals Accelerator bijeenkomsten.

De Global Goals Accelerator versnelt de awareness en implementatie van de Global Goals in Nederland (en daarbuiten) te beginnen met een reeks van 10 bijeenkomsten.

Tijdens deze bijzondere avond waren we te gast bij de New World Campus te Den Haag. Upeace The Hague is mede drager van deze bijeenkomst en Nika Salvetti zal Global Goal 16 inleiden.

Samen met inspiratoren Kees van Baar (Mensenrechtenambassadeur), Dennis van Kerkhoven (initiatiefnemer Coöperatieve Samenlevingen) en Jan van de Venis (Wnd Ombudsman Toekomstige Generaties), denker en doeners met verschillende relevante achtergronden stonden we stil bij de verander-agenda die de Global Goals jou en je organisatie en netwerk kunnen bieden. Daarbij zoomden we in op doel 16 over vrede, veiligheid en rechtvaardigheid.

Hugo von Meijenfeldt (Coördinator Nationale Implementatie Global Goals) was aanwezig om de oogst van de estafettereeks in ontvangst te nemen en daarop te reageren.

Het programma stond in het teken van bijzondere ontmoetingen, verbinding, interactie en dialoog, waarbij mensen worden verbonden die actief zijn op deze thema’s binnen Nederland en daarbuiten. Samen met 30 tot 40 andere denkers en doeners keken we naar de Global Goals met de maatschappij van 2030 in het vizier. 

Global Goals als verander-agenda
De Global Goals zien wij als een gezamenlijke verander-agenda die de wereld meer in balans moet brengen en ervoor moet zorgen dat niemand achter blijft. Dat kan alleen als we de problemen van vandaag oplossen met de inzichten van morgen. Vanuit een besef van urgentie en ambitie kunnen we een slinger geven aan de Global Goals. Deelname bied je een platform om initiatieven waaraan je werkt of die je voor ogen hebt in te brengen. De uitkomsten zullen deelnemers en anderen inspireren om met de Global Goals aan de slag te gaan en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. De estafettebijeenkomsten dragen bij aan het bouwen van de Global Goals NL Community, die na de bijeenkomsten via een online platform met elkaar verbonden blijft.

Goal 16
Tijdens deze afsluitende bijeenkomst van de estafettebijeenkomsten staat Global Goal 16 centraal. De doelen over gendergelijkheid (5), vermindering van verschillen binnen en tussen landen (10), en een internationaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling (17) komen iedere keer terug. Meer achtergrond bij de Global Goals tref je onderaan deze brief aan en op de website Global Goals NL.

16. Vrede

Opzet van de bijeenkomst

Deze bijeenkomst wordt mede gedragen door UPEACE Centre The Hague en de werkgroep Toekomstige Generaties van de Worldconnectors.

De bijeenkomst vindt plaats van 17:00 – 20:00 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt een lichte duurzame maaltijd verzorgd. Hugo von Meijenfeldt (Coördinator Nationale Implementatie Global Goals, ministerie van Buitenlandse Zaken), Dennis van Kerkhoven (Coöperatieve Samenlevingen) en Jan van de Venis (Wnd Ombuds Toekomstige Generaties, Stand Up for Your Rights) zullen ieder een bijzondere rol vervullen. Daarnaast is er alle ruimte om jouw visie te delen. We zullen luisteren naar de muzikale inspiratie door Ayla van Kessel, stilstaan en reflecteren. Hoe dragen we bij aan doel 16? Wat zouden we anders willen doen met 2030 in het vizier? En hoe kunnen we dit in samenwerking realiseren?