De Worldconnectors vormen een netwerk van opinieleiders uit de politiek, media, overheid, wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, inclusief jongeren en spirituele leiders, die vanuit deze verschillende perspectieven nieuwe strategieën voor en visies op internationale vraagstukken ontwikkelen. De Worldconnectors streven naar een open, tolerant, optimistisch en proactief Nederland dat zich als een mondiale speler opstelt, in al haar diversiteit. De visie en het werk van de Worldconnectors zijn gebaseerd op de VN Millenniumverklaring en het Earth Charter.

Werkwijze
De Worldconnectors komen vier keer per jaar bijeen op een Round Table bijeenkomst voor discussie over relevante maatschappelijke thema’s en het bespreken van de activiteiten van de Worldconnectors als geheel. Deze plenaire bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle leden van de Vereniging Worldconnectors en genodigden (doorgaans externe sprekers). De bijeenkomsten vinden plaats onder de ‘Chatham House Rule’.

Thema’s
Het bestuur inventariseert tenminste één keer per jaar de mogelijke nieuwe thema’s en maakt daarin samen met de leden een afweging. De vorderingen op de diverse terreinen wordt regelmatig besproken tijdens besprekingen met leden en binnen het bestuur. Meer informatie over de thema’s kan hier worden gevonden.

Werkgroepen
Op initiatief van individuele leden kunnen nieuwe thematische werkgroepen in het leven worden geroepen. De werkgroep bepaalt hoe aan een thema invulling wordt gegeven. De Round Table bijeenkomsten kunnen worden gebruikt om de ideeën uit de werkgroepen te versterken of om concrete initiatieven te helpen uitdragen.

Nieuwe leden
Een ledencommissie van Worldconnectors richt zich op de werving en selectie van nieuwe leden. We proberen met ons ledenbestand de Nederlandse samenleving in al haar diversiteit zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, maar willen tevens het persoonlijke karakter van de Worldconnectors Round Table behouden. Potentiële leden kunnen worden voorgedragen via bestaande leden; daarnaast zijn geïnteresseerden altijd welkom om zichzelf kandidaat te stellen.

Partnerschappen
Het sluiten van partnerschappen is een cruciaal onderdeel van onze manier van werken en vergroot de Worldconnectors’ impact. Partnerschappen worden voornamelijk aangegaan op projecten waar op specifieke thema’s wordt samengewerkt, met name binnen de werkgroepen.

Verenigingszaken
De vereniging is inhoudelijk en financieel onafhankelijk. De leden dragen de financiering door substantiële jaarlijkse contributies en enkele aanvullende donaties van partners, die volledig worden besteed aan de kernactiviteiten van de vereniging.

Indien u vragen heeft, lid wilt worden van de Worldconnectors  of op een specifiek thema samenwerking zoekt, dan kunt u contact opnemen met Ilyes Machkor, Coördinator Vereniging Worldconnectors via: [email protected].