Rosalie de Bruijn

Rosalie de Bruijn is Senior Beleidsmedewerker Verduurzaming Economie (Commissie Duurzame Ontwikkeling) bij de SER. Daarvoor was zij Senior Project Manager bij het SDG Charter en lid van de Young Club of Rome.

Professionele achtergrond
Rosalie heeft o.a. bij de Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, het ministerie van Buitenlandse Zaken, MVO Nederland en NCDO gewerkt. Bij NCDO coördineerde zij o.a. de Nederlandse voorbereidingen in aanloop naar Rio+20, de VN top over duurzame ontwikkeling. Rosalie heeft een Advanced Master in International Development (AMID) van de Radboud Universiteit Nijmegen, een Master in Sociale Geografie van de UvA, en een Bachelor in de Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit van Leiden.

Personal motto
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams” – Eleanor Roosevelt

Lena Euwens

Lena Euwens raakte geïnspireerd door het recente onderzoek en de stelling van Tom Crowther dat er op aarde ruimte is om “1 trillion trees” bij te planten. Door bossen te beschermen én miljarden bomen bij te planten kunnen we de opwarming van de aarde vertragen en het verlies van biodiversiteit afremmen. Veel landen overal in de wereld hebben de handschoen al opgepakt, maar de tijd dringt. Samen met de Worldconnectors en internationale experts onderzoekt Lena hoe wij vanuit en in Nederland dit proces kunnen helpen te versnellen en of het bedrijfsleven bereid is daar een leidende rol in te spelen.

Professionele Achtergrond

Lena Euwens was de afgelopen jaren directeur van Trees for All, een stichting die in Nederland en de tropen nieuwe bossen aanlegt en zij was voorzitter van De Gezonde Stad, een stichting die zich inzet voor een groener Amsterdam.

Zij studeerde Cultuur- en Godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, en werkte daarna bijna 10 jaar als programma- en verandermanager bij KPN Telecom. Ze gooide haar loopbaan om toen ze hoorde dat de eeuwenoude botanische tuin in het centrum van Amsterdam met opheffing werd bedreigd. Na de succesvolle redding van de Hortus, werkte zij enige jaren als interimmanager, onder andere voor IUCN NL.

Persoonlijk motto

Investeer in je idealen.

Ignaz Anderson

Ignaz Anderson is de directeur van het Donor Impact Invest Fund, teamlid van PYM-conscious investors’ community en bestuurslid van Worldconnectors/Earth Charter NL en het Lab Toekomstige Generaties. Verder is hij Toezichthouder bij GLS-Treuhand, Kracht in NL/MAEX, Operation Education en adviseert initiatieven van algemeen belang om te investeren met impact.

Professionele achtergrond
Ignaz is opgeleid als pedagoog en was 25 jaar werkzaam in diverse functies binnen het onderwijs. Hij is voortdurend zoekend naar de balans tussen persoonlijke groei en organisatorische ontwikkeling. Inmiddels is hij ruim 18 jaar actief in de sector filantropie. Ignaz werkt actief mee aan vernieuwing in de sector door transparantie, duurzaamheid en systemische verandering te bevorderen. Hij ziet “donor-investering” als een meer ondernemende vorm van filantropie die de kloof tussen geven en investeren kan overbruggen. Ignaz was voormalig directeur van de Iona Foundation in Amsterdam.

Persoonlijk motto
“Zonder Wij geen Ik; samenhang in een uiteenvallende maatschappij.”

Tjerk Wagenaar

In zijn huidige functie als directeur van stichting Natuur & Milieu, zet Tjerk Wagenaar zich in voor het versnellen van duurzaamheid beleid en het aanmoedigen van duurzame keuzes.

Professionele achtergrond
Als consultant, project en financieel manager en directeur heeft Tjerk Wagenaar vele organisaties, waaronder McKinsey & Co, NS Reizigers, SNV en Eneco, ondersteund en geleid.

Persoonlijk motto
Omnia clarescunt in luce

Jannet Vaessen

Jannet Vaessen is directeur van de vrouwen platform WOMEN Inc. In deze hoedanigheid is ze bij een scala van vrouwennetwerken aangesloten en voelt zich verbonden met vrouwen van verschillende generaties, etnische achtergronden en disciplines, evenals met de veranderingen waarop zij zich richten.

Professionele achtergrond
Jannet Vaessen is projectmanager bij de Cultuurfabriek geweest en heeft ook gewerkt als zelfstandig ondernemer, programmeur, regisseur en floormanager. Zij was ook directeur bij de televisieomroepen VPRO, Humanitische Omroep, RTL 5, IDTV en Teleac NOT. Ze heeft een doctorandus in de Moderne Geschiedenis van Mentaliteiten en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam.

Persoonlijk motto
Everyone can initiate a movement. Small moves, big changes. Let’s connect all strategies to create change!!

Alide Roerink

Alide Roerink is antropoloog en verbonden aan het Earth Charter sinds de lancering van het Handvest in het jaar 2000. Daarnaast is ze vanaf de oprichting in 2006 ook verbonden aan de Worldconnectors. Nu komen beiden weer samen en tot 1 augustus 2022 zal Alide deel uitmaken van het fusieteam Worldconnectors, Affiliate van Earth Charter International.

Daarnaast is zij werkzaam voor het Lab Toekomstige Generaties en mede eigenaar van Maatschap Aardrijk Voedselbossen.

Persoonlijk motto: “De geest van menselijke solidariteit en verwantschap met al het leven wordt versterkt wanneer wij leven in eerbied voor het mysterie van het bestaan, in dankbaarheid voor de gave van het leven en in nederigheid aangaande de plek van de mens in de natuur. ” (Earth Charter Preambule).

Teresa Fogelberg

Teresa Fogelberg is Deputy Chief Executive van het Global Reporting Initiative (GRI). Ze is ook bestuurslid bij Cordaid, het Wereld Natuur Fonds (WNF) en International Institute for Environment and Development (IIED).

Professionele achtergrond
Teresa Fogelberg is een expert op het gebied van vrouwen en ontwikkeling. Zij is voormalig Chief Recensent van het CGIAR Gender and Diversity Programme bij de Wereldbank, en Associate  Professor in Antropologie aan de Universiteit Leiden. Zij was ook executive assistent van de Speciale Gezant van de Secretaris-Generaal van de VN bij de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg in 2002. Ze was tevens voorzitter van de Expert Group on Women and Development van OESO. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken was zij hoofd van de afdeling Onderzoek, hoofd van de afdeling Vrouwen en Ontwikkeling en hematische specialist over vrouwen en ontwikkeling op de Nederlandse ambassade in Dakar, Senegal.

Persoonlijke motto
Be touched by compassion: indifference is dangerous.

 

Awraham Soetendorp

Awraham Soetendorp is via de Jacob Soetendorp Institute for Human Values actief als publieke figuur op het gebied van positieve verandering en vredesopbouw. Daarnaast is hij secretaris van de Stichting Prinsjesdagviering.

Professionele achtergrond
Awraham Soetendorp is voormalig rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeenschap van Den Haag en rabbijn van de Unie van Nederlands Hervormde Joodse Gemeenschappen.  Als religieuze leider was hij deelnemer aan het World Economic Forum en diverse andere internationale conferenties over de hele wereld. In 2001 werd hij verkozen tot president van de Europese Regio van de World Union for Progressive Judaism. Hij werd ook benoemd als lid van de Earth Charter Commissie in 2000. In 1998 heeft hij de Hope Foundation for Children for Universal Education opgericht.

Peter Akkerman

Peter Akkerman (1993) is een van de schrijvers van het Nationaal Milieuprogramma. Hij heeft een achtergrond in diplomatie en veiligheidsvraagstukken. Na een start bij Buitenlandse Zaken, maakte hij de overstap naar duurzaamheid. Vrede en veiligheid zijn belangrijk, maar een leefbare Aarde is de randvoorwaarde.

Het aanpakken van biodiversiteitsverlies, de klimaatcrisis en milieuvervuilingen zijn de uitdagingen van onze tijd, en daar zet Peter zich vol passie voor in. Peter werkt graag met jongeren en is oprichter van de Jongerenmilieuraad, voorzitter van de stichting Bos dat van zichzelf is en bedenker van Serendicity, de app om steden te vergroenen (in ontwikkeling).

Ook is hij een van de organisatoren van het Symposium 50 jaar milieubeleid (2021) en de Nationale Milieudag 2022 – Grenzen aan de groei. Daarnaast is Peter een creatieveling met duizenden ideeën, liefhebber van het goede gesprek, groot geschiedenis fan en dierenvriend met een groot hart voor de natuur.