Directeur NCDO, consultant internationale samenwerking. In mijn huidige functie ben ik verantwoordelijk voor het beëindigen van NCDO, overdragen van onderdelen van het mandaat en formuleren van de nalatenschap van de organisatie. Ik plaats deze nadrukkelijk in het licht van de duurzaamheidsdoelen SDGs in relatie tot burgerschap.

Professionele achtergrond
Internationaal econoom (Vrije Universiteit) met een professionele achtergrond in internationale samenwerking, onder meer als:

• medewerker ontwikkelingseconomie Vrije Universiteit (onderzoek vluchtelingen)• oprichter en eerste directeur Kerkinactie
• medewerker Artsen zonder Grenzen
• directielid Oxfam Novib
• algemeen directeur UNICEF Nederland.

In mijn werk waren centrale thema’s: mensen- en kinderrechten, humanitair werk, CSR, beleidsbeïnvloeding, communicatie

Persoonlijk motto
Samenwerking tussen partijen met verschillende achtergronden levert de beste resultaten op met als voorwaarden: openheid, persoonlijke inzet.