13 juni – Global Goal 2 &12

1459251385Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden. Lees het artikel van OneWorld.

Op maandag 13 juni vond de tweede estafettebijeenkomst plaats van de Global Goals Accelerator, met een focus op de Goals 2 & 12.

Global Goals Accelerator versnelt de awareness en implementatie van de Global Goals in Nederland (en daarbuiten) te beginnen met een reeks bijeenkomsten.

Tijdens deze bijzondere bijeenkomst waren we te gast bij Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Aansluitend op de Global Goals Accelerator estafettebijeenkomst vindt de publieksbijeenkomst plaats in Pakhuis de Zwijger over duurzame consumptie en productie.  

Samen met inspiratoren en koplopers met verschillende relevante achtergronden stonden we stil bij de verander-agenda die de Global Goals jou en je organisatie en netwerk kunnen bieden. Daarbij zoomden we met Charlotte Linnebank (The Questionmark) in op doel (12) ‘verzeker duurzame consumptie en productiepatronen’. En met Christy van Beek (WUR, Alterra) op doel (2) ‘Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw’. 

Het programma stond in het teken van bijzondere ontmoetingen, verbinding, interactie en dialoog, waarbij mensen worden verbonden die actief zijn op deze thema’s binnen Nederland en daarbuiten. 

Global Goals als verander-agenda
De Global Goals zien wij als een gezamenlijke verander-agenda die de wereld meer in balans moet brengen en ervoor moet zorgen dat niemand achter blijft. Dat kan alleen als we de problemen van vandaag oplossen met de inzichten van morgen. Vanuit een besef van urgentie en ambitie kunnen we een slinger geven aan de Global Goals. Deelname bied je een platform om initiatieven waaraan je werkt of die je voor ogen hebt in te brengen. De uitkomsten zullen deelnemers en anderen inspireren om met de Global Goals aan de slag te gaan en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. De estafettebijeenkomsten dragen bij aan het bouwen van de Global Goals NL Community, die na de bijeenkomsten via een online platform met elkaar verbonden blijft. Deze bijeenkomst wordt mede gedragen door The Questionmark.

Goal 12 & 2 

Tijdens de tweede bijeenkomst stond Global Goal 12 centraal, en omdat Global Goal 2 er in de implementatie zozeer mee samenhangt, nemen we Global Goal 2 ook mee. De doelen over gendergelijkheid (5), vermindering van verschillen binnen en tussen landen (10), en een internationaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling (17) komen iedere keer terug. Meer achtergrond bij de Global Goals tref je onderaan deze brief aan en op de website Global Goals NL.

12 Verantwoorde consumptie2. Geen honger

Achtergrond
Doel twee gaat over het beëindigen van honger, het bereiken van voedselzekerheid, het verbeteren van voeding en het promoten van duurzame landbouw. In 2030 mag niemand op de wereld meer honger lijden. Iedereen moet toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door. De targets van dit doel richten zich tevens op het beëindigen van ondervoeding. Om in 2050 negen miljard mensen te kunnen voeden richt dit doel zich tevens op de voedselproductie. Zo moeten er in 2030 duurzame systemen zijn voor voedselproductie. Dit betekent dat de voedselproductie omhoog moet, zonder ecosystemen aan te tasten.

Doel 12 gaat over duurzame consumptie en productie. Hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking op een duurzame manier van voedsel voorzien? Terwijl er bijna 800 miljoen mensen honger hebben, is er in sommige delen van de wereld juist te veel (ongezond) eten, wat zorgt voor hart- en vaatziekten. Naar schatting haalt ongeveer een derde van wat de wereld produceert aan voedsel, ons bord niet. Het doel is om in 2030 voedselverspilling gehalveerd te hebben. Ook moeten we zorgen dat het kleine percentage aan drinkwater dat er is minder vaak vervuild en verspild wordt. Daarnaast moet onze productie schoner: het doel is om chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem te verminderen. Het doel is om de hele keten bewust te maken van de problemen en te laten meehelpen bij de oplossingen. Van boer tot supermarkt, van lokale overheden tot waterbedrijven, en uiteindelijk de consument: zorg dat iedereen voldoende informatie heeft over een groene levensstijl (Bron: Goal 12, GlobalGoalsNL).

Op 17 mei presenteerde de Rijksoverheid de ‘state of the art’ van beleid en wetgeving per Global Goal: Rapport Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – Inventarisatie nationale implementatie. Zie verder de quickscan duurzaam inkopen bij provincies en gemeenten van de Groene Zaak.