21 juni – Global Goals 9 & 11

1459251385

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden. Lees hier het verslag van OneWorld: De uitdaging voor de komende 15 jaar: Hoe maken we megasteden duurzaam?

Op dinsdag 21 juni vond de derde estafettebijeenkomst plaats van de Global Goals Accelerator. Tijdens deze bijzondere avond waren we te gast bij Arcadis te Amersfoort, waarbij Niels van Geenhuizen optrad als host. 

Prof. Paul Louis Iske (hoogleraar Combinatorische Innovatie, Universiteit Maastricht) en Arie Voorburg (Arcadis) hielden beiden een inspierende talk. Samen met koplopers met verschillende relevante achtergronden stonden we stil bij de verander-agenda die de Global Goals kunnen bieden. Daarbij zoomden we in op de doelen (9) ‘bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie’ en (11) ‘maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam’.

André Veneman (Akzo Nobel) en Marius Stehouwer deelden ervaringen en resulaten met multistakholder samenwerking voor de Global Goals vanuit de Human Cities Coalition – verbonden aan het SDG Charter.

Global Goals als verander-agenda
De Global Goals zien wij als een gezamenlijke verander-agenda die de wereld meer in balans moet brengen en ervoor moet zorgen dat niemand achter blijft. Dat kan alleen als we de problemen van vandaag oplossen met de inzichten van morgen. Vanuit een besef van urgentie en ambitie kunnen we een slinger geven aan de Global Goals. Deelname bied je een platform om initiatieven waaraan je werkt of die je voor ogen hebt in te brengen. De uitkomsten zullen deelnemers en anderen inspireren om met de Global Goals aan de slag te gaan en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. De estafettebijeenkomsten dragen bij aan het bouwen van de Global Goals NL Community, die na de bijeenkomsten via een online platform met elkaar verbonden blijft.

Deze bijeenkomst wordt mede gedragen door Arcadis.

Gecombineerde_GG3

Goals 9 en 11
In deze bijeenkomst combineren we Global Goals 9 en 11, omdat ze in de implementatie sterk samenhangen. De doelen over gendergelijkheid (5), vermindering van verschillen binnen en tussen landen (10), en een internationaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling (17) komen iedere keer terug. Meer achtergrond bij de Global Goals tref je aan op de website Global Goals NL en specifiek voor Goals 9&11 onderaan deze pagina.

 

Achtergrond

Doel negen gaat over duurzame infrastructuur en innovatie. Naast duurzaam en inclusief, moet infrastructuur in 2030 voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Duurzame en inclusieve industrialisatie moet voor meer banen zorgen en het moet het BNP verhogen. In 2020 moeten ook de minst ontwikkelde landen toegang hebben tot internet en er moet meer onderzoek komen naar technologie binnen de industriële sector.

Doel elf gaat over veilige en duurzame steden. Op dit moment woont de helft van de wereldbevolking, zo’n 3.5 miljard mensen, in de stad. In 2030 woont mogelijk bijna 60 procent van alle mensen wereldwijd in stedelijk gebied. Vrijwel al deze verstedelijking, 95 procent, vindt plaats in ontwikkelingslanden. De snelle verstedelijking drukt zwaar op het krijgen of behouden van vers watervoorziening, functionerende riolering, de leefomgeving en de volksgezondheid. In 2030 moet de stad van de toekomst met behulp van innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang tot basisvoorzieningen als schoon drinkwater, huisvesting, energie, transport en meer.

Op 17 mei presenteerde de Rijksoverheid de ‘state of the art’ van bestaand en voorgenomen beleid Global Goal: Rapport Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – Inventarisatie nationale implementatie. Ook het PBL publiceerde recentelijk een studie Sustainable Development Goals in Nederland: Bouwstenen voor leefomgevingsbeleid voor 2030. Hierin verkent het PBL de Nederlandse beleidskeuzes voor natuur en milieu die voortvloeien uit de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.