Brief aan Kabinet Rutte IV en Parlement n.a.v. kamer debat over de regeringsverklaring

Op 10 januari werd na een lange formatietijd Kabinet Rutte IV beëdigd. In het coalitieakkoord met als veelbelovende titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitzien naar de toekomst’, komen de SDGs helaas alleen aan bod bij de paragraaf Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In reactie daarop, en op het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring, stelden we deze brief op aan Kabinet en Parlement.

De brief is ondertekend door de voorzitters van Worldconnectors, SBI – Earth Charter Nederland en het Lab Toekomstige Generaties.

We vragen aandacht voor de verontrustende situatie inzake de verwezenlijking van de SDGs. Veel Nederlands geld gaat nu naar zaken die lijnrecht ingaan tegen de SDGs en ons land, en landen waarmee wij banden hebben, op grotere sociale en ecologische achterstand zetten. We noemen een aantal concrete punten waarop in de komende regeringsperiode grote vooruitgang geboekt zal moeten worden. Tenslotte geven we in de brief aan graag bereid te zijn in dialoog te treden met desbetreffende leden van het kabinet en parlement.

Aan het begin van de formatie stuurden we ook een gezamenlijke brief aan de Kamer met onze aanbevelingen voor het centraal stellen van de SDGs in een nieuw duurzaam regeerakkoord.