Wat is een Worldconnector?

De leden van Worldconnectors, affiliate Earth Charter zijn onder andere beleidsmakers, ondernemers, wetenschappers, vertegenwoordigers van NGO’s of media en bovenal verbinders die graag in een interdisciplinair netwerk samenwerken aan het bereiken van de Sustainable Development Goals van de VN. Behalve de SDGs staan ook de waarden en principes van het Earth Charter centraal bij Worldconnectors, en leden streven ernaar om dit Handvest van de Aarde uit te dragen en toe te passen in de eigen sfeer van invloed.

Een Worldconnector is dan ook iemand die de meerwaarde van het collectief erkent en daar graag van wil leren, om vervolgens deze nieuwe ervaringen mee te nemen in hun professioneel en persoonlijk leven. Niet alleen ontmoeten, kennis uitwisselen en inspireren staan centraal voor een Worldconnector, juist ook het ondernemen van actie om gestelde doelen samen om te zetten in werkelijkheid is essentieel.

Leden krijgen toegang tot het kleurrijke netwerk van Worlconnectors, zichtbaarheid op de website en uitnodigingen voor evenementen en bijeenkomsten. Daarnaast staat ook het onderlinge versterken en steunen van elkaar centraal. Ten slotte zijn we alleen door samenwerking in staat echte verandering teweeg te brengen.