Jaarverslag 2023

Het jaarverslag van 2023 is goedgekeurd door de kascommissie en zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de leden. Het jaarverslag van 2023 is te bekijken via deze link.