Sustainable Development Goals Charter

In 2013 is de Sustainable Development Goals werkgroep van de Worldconnectors gevormd vanuit de ambitie om bij te dragen aan de implementatie van de 17 doelen voor duurzame ontwikkeling van de VN. Op dat moment was het al bekend dat de doelen voor en van ons allen zouden zijn. De Worldconnectors konden hierin als katalysator fungeren en waarde creëren door diverse partijen in de Nederlandse samenleving samen te brengen.

In juni 2013 heeft de werkgroep haar plan gepresenteerd voor het Sustainable Development Goals Charter. Er zijn een aantal bijeenkomsten belegd met onder andere minister Ploumen, waarop er een inventarisatie is gemaakt en een visie gevormd over hoe multi-stakeholder initiatieven kunnen bijdragen aan de implementatie van de doelen. Zowel minister-president Rutte als minister Ploumen hebben in september 2015 tijdens de VN top over de Sustainable Development Goals het Charter genoemd als veelbelovend initiatief om het maatschappelijk middenveld bij de uitvoering van de doelen te betrekken.

Wat in 2013 nog een idee was is inmiddels uitgegroeid tot een succesvol multi-stakeholder partnerschap en stichting in oprichting. Het Sustainable Development Goals Charter faciliteert partnerships en samenwerking op alle niveaus. Ruim 75 partijen vanuit het bedrijfsleven, NGO’s, wetenschap en (lokale) overheden hebben het charter ondertekent en staan klaar om een bijdrage te leveren aan de implementatie van de doelen. Het doel van het Charter is om een beweging te creëren, een community of practitioners, en om zichtbaar te maken wat er al gebeurt in Nederland. In 2016 ligt de focus op het faciliteren van partnerschappen rondom de Sustainable Development Goals, het coördineren van initiatieven, het delen van kennis en communicatie over de doelen.

Klik hier voor meer informatie over het Sustainaible Development Goals Charter.