Over Worldconnectors, affiliate Earth Charter

Wij zijn de Worldconnectors, affiliate Earth Charter, een dynamische thinkcubator die de maatschappelijke waarden van haar leden verenigt en echte verandering teweegbrengt. Samen werken we aan verrassende initiatieven die de wereld mooier maken en het behalen van de Sustainable Development Goals versnellen.

Onze coalitie van betrokken verbinders, brengt professionals samen uit diverse sectoren, generaties en disciplines om complexe duurzaamheids- en maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Van beleidsmakers, ondernemers, wetenschappers tot vertegenwoordigers van NGO’s en media; allemaal verbinden ze zich vanuit hun professionele functie om positieve maatschappelijke verandering te bewerkstelligen.

De visie en het werk van de Worldconnectors zijn gebaseerd op de VN Millenniumverklaring en het Earth Charter. We streven naar een duurzame en rechtvaardige samenleving, waarin respect voor de natuur, mensenrechten, economische rechtvaardigheid en vrede centraal staan. Ons doel is om individuen, organisaties, bedrijven en overheden te inspireren en te motiveren om de principes van het Earth Charter te integreren in hun beleid en dagelijkse praktijk.
Door partnerschappen aan te gaan en boeiende activiteiten te organiseren, zoals Roundtables, Case Clinics, Dialogue op Dinsdag en Meet & Greets, draagt Worldconnectors bij aan de transitie naar een duurzame en rechtvaardige toekomst voor iedereen.

Intergenerationele aanpak

Bij Worldconnectors koesteren we een gezonde mix van jonge en ervaren leden. In onze werkgroepen zijn verschillende generaties vertegenwoordigd, waardoor we ervaring en energie verbinden. Dit heeft geleid tot succesvolle spin-offs waarbij ideeën van jongere Worldconnectors zijn uitgegroeid tot bloeiende maatschappelijke ondernemingen.

Activiteiten en werkgroepen

Op initiatief van individuele leden kunnen nieuwe thematische werkgroepen worden opgericht. De werkgroep bepaalt de invulling van het thema. Tijdens de Roundtables versterken we ideeën uit de werkgroepen en helpen we concrete initiatieven te ondersteunen.

Partnerschappen

Partnerschappen zijn essentieel in onze werkwijze om de impact te vergroten. We gaan partnerschappen aan op projecten waarin we op specifieke thema’s samenwerken, met name binnen werkgroepen.

Financiële onafhankelijkheid

Worldconnectors is inhoudelijk en financieel onafhankelijk. We financieren onze kernactiviteiten door substantiële jaarlijkse contributies van leden en enkele aanvullende donaties van partners.

Contactgegevens

Als u lid wilt worden van Worldconnectors, iemand wilt voordragen, of wilt samenwerken op een specifiek thema, kunt u contact opnemen met Janneke Bosman, Coördinator Worldconnectors, affiliate Earth Charter: [email protected].

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen