Wat is het Earth Charter?

Het Earth Charter is een document met zestien principes die een wereldwijde beweging inspireren voor een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. Het resultaat van een decennium lange wereldwijde dialoog over gedeelde waarden. Het Earth Charter biedt een nieuw besef van onderlinge verbondenheid voor het welzijn van mensen, de grotere levensgemeenschap en toekomstige generaties.

Het Earth Charter is een ‘soft law’ document, dat vanuit een integrale visie op de Aarde een ethisch raamwerk biedt met als doel de mondialiserende wereld van een wegwijzer te voorzien. Gecreëerd door vooruitziende leiders, gelanceerd in het jaar 2000, nodigen we de leiders van vandaag uit om het Earth Charter te gebruiken als referentie voor besluitvorming en planning.

Bovendien, als je het Earth Charter integreert in je eigen leven en het toepast in je bedrijf, school of gemeenschap, zet je bewustzijn om in actie voor het floreren van al het leven op Aarde.

Nu dat Worldconnectors verbonden is met het Earth Charter, is het ook het doel van Worldconnectors om het Handvest van de Aarde in Nederland verder te ontwikkelen en uit te dragen. Op die manier wil het een inspiratiebron zijn voor het duurzaam handelen van mensen, organisaties en instellingen. De visie van Worldconnectors is dan ook niet alleen gebaseerd op de VN Milleniumverklaring, maar ook op het Earth Charter. Het Earth Charter functioneert hierin als het ethische kompas waarmee naar de wereld gekeken wordt.

Meer weten over wat het betekent om een affiliate van Earth Charter te zijn?

  • Lees meer over hoe dit precies werkt in onze Meerjarenplannen 2023-2025.
  • Ook heeft Worldconnectors begin 2023 een reeks dialogen georganiseerd over het Earth Charter. Hieronder is meer informatie over deze zogenoemde Deep Dives te vinden.

“Het Earth Charter is een integrale visie, een moreel kompas en een mondiale beweging voor een duurzame, rechtvaardige en vreedzame wereld.”

Earth Charter Deep Dives 2023