True Price

In 2011 ontstond vanuit een werkgroep binnen de Worldconnectors het idee voor het berekenen van de ‘echte’ prijs van producten. De ‘echte’ prijs van een product is de verkoopprijs plus de prijs van alle verborgen ecologische en sociale kosten, zoals CO2-uitstoot, leefbaar loon, uitputting van de bodem en waterverbruik. Deze verborgen kosten worden niet meegenomen in de prijs, maar doorgeschoven naar toekomstige generaties en veelal arme boeren en arbeiders. Als het gat tussen de echte prijs en de winkelprijs zichtbaar is, kunnen bedrijven deze informatie gebruiken om doelstellingen te formuleren en innovaties en acties te identificeren om de kloof tussen de echte en huidige prijs te verkleinen.

In tijden van scepsis hebben de Worldconnectors dit idee aangejaagd en methodes ontwikkeld om te laten zien dat het kan. True Price is uitgegroeid tot een sociale onderneming met een missie om producten te realiseren die een echte prijs hebben die betaalbaar is voor iedereen. Ze creëert bewustwording, maakt echte prijzen zichtbaar voor het publiek en helpt bedrijven om echte prijzen van hun producten te verbeteren. True Price is koploper in impact meten en waarderen en werkt aan True Price analyses over de hele wereld.

Klik hier voor meer informatie over True Price.