Word een Worldconnector

Via haar leden en partnerschappen is Worldconnectors, affiliate Earth Charter verbonden met alle geledingen van de Nederlandse samenleving: bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld, overheid, religie, wetenschap en media. Op de website staan allerlei voorbeelden van hoe Worldconnectors de waarden van de vereniging uitdragen en in de praktijk brengen, en hoe zij daarbij het Earth Charter altijd als leidend ethisch kompas nemen.

Het doel is om via het ledenbestand de Nederlandse samenleving in al haar diversiteit zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Daarnaast willen we het persoonlijke karakter van de Worldconnectors Roundtable behouden. Met deze doelstelling in het achterhoofd richt de ledencommissie van Worlconnectors zich op de werving en selectie van nieuwe leden. Potentiële leden kunnen worden voorgedragen via bestaande leden aan deze commissie.

Wat mag je verwachten als Worldconnector? 

Worldconnectors leggen de nadruk op interpersoonlijke verbinding. Deze verbinding ervaar je door het buddysysteem, het laagdrempelige contact tussen leden en de frequente inspirerende activiteiten die door zowel leden als secretariaat neergezet worden. Zo vindt onderlinge versterking van inzet en impact plaats, die vervolgens ook in de eigen invloedssfeer van leden uitgedragen kan worden. Daarnaast kan je je aansluiten bij een werkgroep, deze worden opgezet door onze leden. Hiermee kan je de diepte ingaan met een onderwerp wat voor jou belangrijk is en binnen deze samenwerking met behulp van andere Worldconnectors een concreet project opzetten. 

Als lid van Worldconnectors heb je toegang tot een diverse bron van kennis, via ons netwerk en onze verschillende activiteiten en Earth Charter cursussen. Hierdoor is de vereniging voor jou een mogelijkheid om je ideeën en dilemma’s te bespreken en aan te pakken met een groep diverse, ruimdenkende mensen. Zo bieden we de mogelijkheid om sector-overstijgende problemen te benaderen en tot innovatieve oplossingen te komen.  

Deze samenwerkingen hebben in het verleden geleidt tot successen zoals de 1% club, True Price en meer recenter het Lab Toekomstige Generaties. 

Voor verdere informatie zie: Informatie Nieuwe Leden WC-EC

Kandidaat stellen 

Daarnaast zijn geïnteresseerden altijd welkom om zichzelf kandidaat te stellen. Dus, herken jij je in die missie van het verbinden van Worldconnectors en gaan de waarden van het Earth Charter jou aan het hart? Twijfel dan niet om een mail naar [email protected] te sturen en jezelf voor te stellen! Wij zijn doorlopend op zoek naar gepassioneerde en gemotiveerde individuen die zich willen inzetten voor een duurzame toekomst en kijken ernaar uit om kennis te maken.

Indien je lid wilt worden van de Worldconnectors, iemand zou willen voordragen of op een specifiek thema samenwerking zoekt, dan kun je contact opnemen met Janneke Bosman, Coördinator van Worldconnectors, affiliate Earth Charter: [email protected].