Films: The Heart of the Matter & Earth Charter in Actie

Earth Charter in Actie (2007) met Ruud Lubbers en Wangari Maathai

Het is vijf voor twaalf, zoals de wijzers van de klok op het Vredespaleis laten zien op het moment dat deze film over het Earth Charter wordt gemaakt door Marreck Productions. De productie kwam tot stand in het kader van Live Earth 2007, het jaar waarin Al Gore wereldwijd campagne voerde tegen gevaarlijke klimaatverandering. Een film over de waarden en principes van het Earth Charter die tot leven worden gebracht met concrete acties, positieve handelingen tegen klimaatverandering. En onder woorden worden gebracht in de film door Earth Charter Commissioners Ruud Lubbers en Wangari Maathai en een aantal jonge leiders. De beide Commissioners zijn ons helaas inmiddels ontvallen. De jongeren die aan het woord komen zijn nog altijd betrokken wereldburgers, Worldconnectors en Earth Charter Vrienden.

The Heart of the Matter met Fritjof Capra (2019)

Dit is een video door Fritjof Capra (Earth Charter International Council) over het belang van systemisch denken voor een effectieve implementatie van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs). Het gaat om het besef dat onze mondiale problemen systemische problemen zijn – allen onderling verbonden en onderling van elkaar afhankelijk. De SDGs zijn ook systemisch aan elkaar verbonden. Een verandering van gefragmenteerde, ‘hapklare’ benaderingen naar geïntegreerde en systemische oplossingen zal van essentieel belang zijn voor het overleven van menselijke samenlevingen. Vier transformatieve acties zijn cruciaal voor een duurzame toekomst:

• Verschuiving van kwantitatieve naar kwalitatieve groei, geïnspireerd door natuurlijke systemen

• Ecologische bewustwording (alfabetering) met als doel het ontwerpen van duurzame gemeenschappen

• Herkenning van de aard van systemische oplossingen, met agro-ecologie als een uitstekend voorbeeld

• Adoptie van een nieuwe Aarde ethiek, zoals samengevat in het Earth Charter.

Bekijk hiernaast de trailer, of ga naar www.capracourse.net voor de volledige film.