Over Earth Charter

Sinds de lancering van het Earth Charter op 29 juni 2000 in het Vredespaleis, is het Earth Charter in Nederland voor velen een leidraad en inspiratiebron gebleken in beleid én dagelijkse praktijk.

Aanvankelijk als programma binnen NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) en tussen 2013 tot augustus 2019 ondergebracht bij de Iona Stichting, was Earth Charter Nederland enkele jaren een zelfstandige organisatie met met als juridische en bestuurlijke basis Stichting SBI-Earth Charter Nederland.

In juni 2020, ter voorbereiding van de viering van 20 jaar Earth Charter, stelden we een manifest op met als titel We ontdekken dat wij achter het stuur van ruimteschip Aarde zitten. Zullen we de handleiding lezen? Met het manifest werd de urgentie bekrachtigd die het Earth Charter als document en beweging na tientallen jaren nog altijd heeft, en is het Earth Charter in context van de hedendaagse actualiteit geplaatst.

De nieuwste ontwikkeling is dat Earth Charter Nederland samen is gegaan met de Worldconnectors. Beide netwerken delen het Earth Charter als inspiratiebron.

De naam van de nieuwe fusieorganisatie is ‘Worldconnectors, Affiliate van Earth Charter International’. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat de organisatie zich onderdeel weet van de mondiale Earth Charter beweging, Earth Charter International. Dit komt o.a. tot uitdrukking in nauwe samenwerking met het secretariaat en mondiale bestuur van Earth Charter International (ECI), en in gezamenlijke activiteiten met andere Affiliates in Europa.

De Worldconnectors en Earth Charter Vrienden vormen voortaan één netwerk.